Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Štípač kamene
Platnost standardu: od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologických postupech ručního a strojního štípání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologické postupy při ručním a strojním štípání kamene Ústní ověření
b Vybrat a vysvětlit technologický postup odpovídající zadanému úkolu a druhu kamene Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů ručního a strojního štípání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy hornin vhodných pro štípání a uvést jejich vlastnosti Ústní ověření
b Navrhnout pracovní postup štípání kamene podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat tolerance štípaných výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Štípání různých druhů kamene ručně a strojně na kostky, mozaiky, řemínky a další druhy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat pracovní postup ručního štípání kamene podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a popsat pracovní postup strojního štípání kamene podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Praktické předvedení a ústní ověření
c Ručně štípat kámen na výrobky podle zadání Praktické předvedení
d Připravit strojní zařízení k výkonu Praktické předvedení
e Umístit materiál do pracovního prostoru stroje Praktické předvedení
f Strojně štípat kámen podle zadání Praktické předvedení
g Popsat tolerance štípaných výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek a strojních zařízení pro štípání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí, pracovní pomůcky a strojní zařízení pro štípání kamene podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční a strojní manipulace s polotovary a hotovými výrobky při opracování a uskladnění kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat prostředky pro ruční a strojní manipulaci při opracování a uskladnění kamene Ústní ověření
b Popsat postupy při manipulaci s polotovary a hotovými výrobky Ústní ověření
c Popsat vázací prostředky Ústní ověření
d Zvolit způsob manipulace s polotovary a hotovými výrobky při opracování a uskladnění kamene Praktické předvedení
e Manipulovat s polotovary a hotovými výrobky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100245&kod_sm1=41)

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti na určitém úseku kamenické výroby.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je kladen důraz:

na bezpečné provádění všech pracovních úkonů

organizaci práce

volbu postupu práce, používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

dodržování předepsaných technologických postupů

kvalitu provedení zadaných pracovních úkonů

samostatnost při rozhodování

ekonomické hledisko při zpracování kamene

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kamenické služby B. Chomout

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice

Akademie, Vyšší odborná škola, gymnázium a Střední škola uměleckoprůmyslová

Světlá nad Sázavou - Lipnice

Kámen Engineering, s. r. o.

Kamenictví Foit, Praha