Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Nástrojař
Platnost standardu: od 6.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Sestavování šablon a programů pro strojní rytí písmen, číslic, značek, ornamentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit podle zadání z hotových dílčích šablon nápisy jako předlohu pro rytí nápisů a značek na štítky Praktické předvedení a ústní ověření
b Samostatně sestavit esteticky působící předlohu pro rytí nápisů na štítky a výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
c Doplnit předlohu pro rytí šablonami vhodných ornamentů podle dohody se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Upínání nástrojů a obrobků a ustavování jejich polohy pro strojní rytí na pantografických a CNC frézkách s použitím různého upínacího nářadí, pomůcek a přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout rycí frézu, nebo gravírovací jehlu do upínací kleštiny frézky Praktické předvedení a ústní ověření
b Upnout šablonu se vzorem na stůl pantografické frézky Praktické předvedení a ústní ověření
c Upnout štítek, obrobek na pracovní stůl pantografické frézky do svěráku a do standardního upínadla či upínacího přípravku Praktické předvedení a ústní ověření
d Seřídit vzájemnou polohu šablony se vzorem a obrobku, upravit poměrnou velikost písma, čísla, ornamentu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Strojní rytí písmen, číslic, značek, stupnic, ornamentů na pantografických frézkách podle šablon a na CNC frézkách podle dodaného programu, námětu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit pantografickou či CNC frézku pro rytí podle předlohy nebo dodaného programu, u pantografické frézky nastavit požadovaný poměr mezi rozměrem předlohy a popisu na obrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat pantografickou frézku při strojním rytí nápisů, značek, stupnic a ornamentů podle šablon Praktické předvedení a ústní ověření
c Obsluhovat CNC frézku při strojním rytí (klasickým obráběním či laserem) nápisů, značek, stupnic a ornamentů podle dodaného programu Praktické předvedení a ústní ověření
d Upravit štítek nebo výrobek po rytí. Zkontrolovat správnost provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit pantografické a CNC frézky a rytecké stroje a provést jejich běžnou údržbu (mazání, doplňování a výměna chladicí kapaliny, opravy drobných závad) Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřit, naostřit a upravit nástroje, nářadí, šablony a pomůcky používané při strojním rytí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=117&kod_sm1=37).

 

Při ověřování kritérií formou praktického ověření je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.