Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Rybář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Rybář (kód:41-53-H/01) je rozvíjena profesní kvalifikací Chovatel okrasných a akvarijních ryb (kód:41-003-H) .

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Rybář (41-53-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Rybníkář 41-011-H 3
Líhňař 41-012-H 3
Pstruhař 41-013-H 3
Zpracovatel ryb 41-014-H 3
Chovatel vodní drůbeže 41-034-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Rybář (41-53-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Rybníkář 41-011-H 3
Líhňař 41-012-H 3
Pstruhař 41-013-H 3
Zpracovatel ryb 41-014-H 3
Chovatel vodní drůbeže 41-034-H 3