Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce dřevostaveb (33-99-H/09) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výrobce skeletových dřevostaveb 33-046-H 3
Výrobce roubenek a srubů 33-045-H 3
Výrobce rámových dřevostaveb 33-044-H 3
Výrobce masivních bloků dřevostaveb 33-043-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace Výrobce roubenek a srubů (kód:33-045-H) souvisí s profesní kvalifikací Montážník dřevostaveb (kód:33-050-H).

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
5.8.2013 20.10.2019 30.7.2013