Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce a opravář čalounění dveří
Platnost standardu: od 15.8.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba a posuzování kvality materiálů pro výrobu a opravy čalounění dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu základu dveří pro výrobu a opravy čalounění dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vybrat vhodné tvarovací a kypřicí materiály podle kvality a zvolené technologie provedení pro výrobu nebo opravu čalounění dveří soudobou nebo klasickou technologií Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vybrat okrasné, pomocné a spojovací materiály podle kvality a zvolené technologie provedení pro výrobu nebo opravu čalounění dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Vybrat potahové materiály podle kvality a zvolené technologie provedení pro výrobu nebo opravu čalounění dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Vybrat vhodné lišty a vhodnou lepenku pro výrobu nebo opravu čalounění dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a výpočty rozměrů, tvarů, povrchů pro výrobu a opravy čalounění dveří včetně výpočtu ceny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit a vypočítat rozměry, tvary a povrchy čalouněných dveří podle velikosti zárubně, dveří, zvolené technologie, výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Změřit a vyznačit na základu dveří s respektováním jejich konstrukce a materiálové skladby a s ohledem na zavírání dveří umístění lišt, snížení okolo kliky, zámku, místa vtahů, umístění bezpečnostních prvků, kukátka, jiných funkčních nebo okrasných prvků, případně další značení dle výkresové dokumentace a zvolené technologie výroby nebo opravy čalounění Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vypracovat návrh a rozpočet výroby nebo opravy čalounění dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat nářezový plán na tvarovací materiály Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vypracovat střihový plán na kypřicí materiály typu pojených vat, roun Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vypracovat střihový plán na potahové textilie Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Vypracovat střihový plán na technické textilie Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Vypracovat střihový plán na syntetické náhražky usně Praktické předvedení s ústní obhajobou
f Vypracovat střihový plán na usně Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu čalounění dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné stroje nebo zařízení pro opracování materiálů pro výrobu nebo opravu čalounění dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést obsluhu strojů a zařízení pro opracování materiálů pro výrobu nebo opravu čalounění dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Popsat a provést základní údržbu zvolených strojů nebo zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Nastavit šicí stroj s vázaným stehem ke kvalitnímu šití a prošití potahové textilie, usně a syntetické náhražky usně Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upravování základu dveří – zkracování, rozkreslení a umístění lišt nebo lepenky dle návrhu, včetně okolí zámku, kliky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit nebo opravit nosný základ dveří krácením, hoblováním, broušením a tmelením Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zkrátit a upravit dřevěné lišty, nařezat pásky lepenky Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Upevnit lišty na nosný základ dveří, při respektování konstrukce a materiálové skladby nosného základu dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stříhání a řezání čalounických materiálů (např. usní, syntetických náhražek usní, potahových a technických textilií, roun, polyuretanové pěny aj.)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Položit a zkontrolovat tvarovací materiál a dělit podle nářezového plánu Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Položit a zkontrolovat kypřicí materiály typu roun, vaty a stříhat podle střihového plánu Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Položit a zkontrolovat potahovou textilii a stříhat podle střihového plánu Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Položit a zkontrolovat technickou textilii a stříhat podle střihového plánu Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Položit a zkontrolovat syntetickou náhražku usně a stříhat podle střihového plánu Praktické předvedení s ústní obhajobou
f Položit a zkontrolovat useň a dělit podle střihového plánu Praktické předvedení s ústní obhajobou
g Ověřit shodnost naměřených a skutečných rozměrů Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vrstvení, lepení a jiné spojování výplní čalouněných dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit správný způsob spojování výplní čalouněných dveří Ústní ověření
b Vrstvit a zhotovit spojování výplní čalouněných dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zkontrolovat rozměry spojených výplní Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Upevnit výplně na základ dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Potahování čalouněných dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastehovat technické textilie a potahové materiály, respektovat jejich odlišné vlastnosti Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést upevnění technické textilie a potahového materiálu, dodržet různé úrovně výšky čalounění Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vyměřit a provést dělení (vtahy) čalounění dveří Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Provést montáž štítku, kliky, FAB vložky, kukátka dveří, bezpečnostních prvků Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Určit a popsat odlišnosti technologického postupu práce při výrobě nebo opravách čalounění bezpečnostních dveří Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování Ústní a písemné ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Ústní a písemné ověření
d Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Ústní a písemné ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Ústní a písemné ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Ústní a písemné ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Ústní a písemné ověření
d Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Ústní a písemné ověření
e Definovat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů) Ústní a písemné ověření
f Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zkoušce musí být kladen důraz na:

– Měření materiálů a polotovarů musí být v souladu s platnými normami

– Celá zkouška musí probíhat v souladu s platnými zákony a vyhláškami

– Respektování předloženého zadání a technické dokumentace

– To, aby rozměry a zpracování čalouněných dveří byly ve správné velikosti vzhledem k velikosti zárubní, způsobu otevírání a výkresové dokumentaci

– Použití různých druhů čalounických materiálů, např. měkkých pěnových, kypřicích materiálů a dalších odlišných materiálů

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě práce. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

BPP Brno, spol. s r. o.

Čalounictví Bednář

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy