Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců
Platnost standardu: od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Dělník v dřevozpracujícím průmyslu (33-99-E/04) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Dělník výroby drobných dřevěných výrobků 33-034-E 2
Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců 33-033-E 2
Dělník výroby bednění 33-026-E 2
Dělník výroby dřevařských polotovarů 33-025-E 2

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
5.8.2013 15.2.2017 30.7.2013