Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký pozlacovač
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Umělecký pozlacovač (82-51-H/07) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Umělecký pozlacovač 82-012-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Umělecký pozlacovač (82-99-H/03) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Umělecký pozlacovač 82-012-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi