Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Zasazovač drahých kamenů
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a určení způsobu zasazení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v návrhu šperku a určit možnou realizaci zasazení kamenů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit vybraný způsob zasazení Ústní ověření
c Stanovit vhodný druh materiálu s ohledem na fyzikální vlastnosti kamene Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit vhodné rozměry materiálu s ohledem na druh zasazení, velikost a výbrus kamene Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovování kritérií kvalitního zasazení drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip bezpečného spojení materiálu a kamene Ústní ověření
b Objasnit opatření proti poškození kamene při zasazení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob ukrytí nedostatků v pravidelnosti tvarů výbrusu kamene a vnitřních defektů na předloženém kameni při jeho zasazování Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat případné nedostatky určitého druhu zasazení při nošení šperků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve způsobech zasazení drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druhy šperků, pro které je konkrétní zasazení vhodné Praktické předvedení
b Vysvětlit příčiny, které by mohly způsobovat problémy se zasazením Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování proveditelnosti zasazení, upevňování šperku při zasazování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit možnost úspěšného provedení zasazení s ohledem na konstrukci šperků Ústní ověření
b Upevnit šperky při zasazování kamenů s ohledem na zabránění poškození kamene Praktické předvedení
c Určit způsob vyjmutí šperků z upevňovacích pomůcek s ohledem na teplotu, které může být daný druh kamene vystaven Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výběr a použití nářadí, nástrojů a pomůcek pro zasazování drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat nářadí, nástroje a pomůcky pro daný druh zasazení Praktické předvedení a ústní ověření
b Naostřit nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zasazování do krapen a šatonů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zasazení do drátových krapen Praktické předvedení
b Objasnit zasazení do plechových krapen Ústní ověření
c Provést zasazení do šatonů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zasazování do obrub

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zasazení kamenů se spodkem do kónických obrub nebo do rovných obrub s rámečkem Praktické předvedení a ústní ověření
b Objasnit zasazení kamenů se spodkem do rovných obrub nebo do rovných obrub lisovaných se dnem kamenů se spodkem (lůžko ze sádry) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zasazování granátovými technikami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit zasazení používané v obrubové nebo nýtkové granátové technice Ústní ověření
b Provést zasazení používané v zrnkové granátové technice Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zasazování klenotnickými technikami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zasazení zrnkovou technikou s okraji, popř. millgrifem Praktické předvedení
b Objasnit zasazení odkryté tzv. abdek nebo jeho kombinace se zrnkovou technikou Ústní ověření
c Provést dekorativní vypichování geometrických obrazců Praktické předvedení
d Provést zasazení do "káreček" (se čtyřmi nebo dvanácti zrnky) Praktické předvedení
e Objasnit zasazení do klasického karmazírunku (přehrnutí okraje materiálu jako u obrub) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování hladkého zasazení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zasazení zahlazováním materiálu pomocí jehel a hladítek do plochy Praktické předvedení
b Objasnit zaklepání kamenů u pánských prstenů Ústní ověření
c Objasnit zaklepání silných rovných obrub s rámečkem většinou pro tabulkové nebo čočkovcové výbrusy Ústní ověření
d Objasnit zasazení do stříšek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dokončení technologických postupů a technik vedoucích k zasazení drahých kamenů, které jsou uvedeny v tomto standardu. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně.

 

Při hodnocení provedené práce je třeba posuzovat kvalitu, přesnost provedení a její estetické ztvárnění.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Marta Dostrašilová ‒ OSVČ

Jan Zubko – OSVČ

Jaroslav Prášil ‒ OSVČ

Rudolfinea, o. s.