Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský a zahradnický dělník
Platnost standardu: od 7.11.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zakládání a udržování zeleně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat nejvýznamnější stavební materiál používaný v sadovnických úpravách Ústní ověření
b Popsat druhy cest a provést jejich údržbu Ústní ověření a praktické předvedení
c Samostatně provést odpovídající závlahu zvolené části sadovnické úpravy Ústní ověření a praktické předvedení
d Popsat nejpoužívanější vodní stavby v zahradě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ošetřování okrasných dřevin a květin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysadit prostokořennou okrasnou dřevinu a ošetřit ji po výsadbě Praktické předvedení
b Vysadit okrasnou dřevinu s kořenovým balem a ošetřit ji po výsadbě Praktické předvedení
c Provést, eventuálně vysvětlit řez zahradních růží Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést výsadbu květinového záhonu Praktické předvedení
e Popsat péči o okrasné dřeviny na trvalém stanovišti s důrazem na udržovací řez listnáčů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zakládání a ošetřování trávníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obnovu trávníků a náhradní rostliny za trávníky Ústní ověření
b Provést založení trávníků výsevem Praktické předvedení
c Podle stavu vegetace provést konkrétní ošetření trávníků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období. Současně je vhodné při jejich ověřování postupovat od jednodušších ke komplikovanějším.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

Při používání hnojiv a jiných chemických či biologických ochranných prostředků pracovat v souladu s ekologickými zásadami a BOZP.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace zahradních společenstev

Střední zahradnická škola Ostrava

Svaz školkařů České republiky

Ovocnářská unie České republiky