Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 11 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
Asistent/ka, sekretář/ka 62-008-M Platný 4
Auditor systémů řízení 62-004-T Platný 7
Kontrolor kvality 62-003-M Platný 4
Manažer kvality 62-001-T Platný 7
Personalista 62-007-N Platný 5
Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců 62-012-R Platný 6
Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců 62-013-R Platný 6
Specialista pracovněprávních vztahů 62-018-R Platný 6
Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 62-014-R Platný 6
Technik kvality 62-002-R Platný 6
Základy managementu kvality 62-005-R Platný 6