23.11.2020

Vyjádření MŠMT pro oblast konání zkoušek z profesních kvalifikací a vzdělávání v rekvalifikacích

Od 23. 11. je krizovým opatřením povoleno konat zkoušky, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti. Zkoušek se může účastnit maximálně 10 osob, je-li ze zákona zkouška veřejná, může se jí účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti.  

Je tedy možné konat ty zkoušky z profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., které jsou stanoveny právními předpisy jako podmínka pro výkon určité činnosti.

Při konání zkoušky je nutné dodržovat pravidla stanovená krizovými a mimořádnými opatřením a dbát hygienických a organizačních pokynů pořadatelů zkoušek.

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

Nadále není možné konat prezenční výuku rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů. Výuka může nadále probíhat distančním způsobem.

 

Usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1201