Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro slaboproud
Platnost standardu: Od 28.1.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na zabezpečovacích a sdělovacích zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na výkresech schematické elektrotechnické značky a druhy vedení Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Použít katalog součástek ke stanovení hodnot, které mají být naměřeny na správně fungující součástce/obvodu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Vysvětlit na výkresech instalované zabezpečovací a sdělovací zařízení, jeho prvky, příkon a napájení Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro demontáž a montáž, zapojování a opravy elektrických a elektronických součástí zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplánovat pracovní postup pro zapojení čidel s rozlišením tamperu a poplachu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Zvolit nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Montáž zabezpečovacích systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat přehled o druzích a principech fungování různých zabezpečovacích systémů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat a rozpoznat předložené elektronické součástky zabezpečovacího systému, popsat jejich funkci a typické využití, zkontrolovat kompletnost předložených komponent Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Provést elektrotechnické práce při montáži a zapojování zabezpečovacích a sdělovacích systémů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Zapojit přístroje v obvodech zabezpečovacích a sdělovacích systémů, dodržovat zásady pro připojení elektrických přístrojů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Proměřit a provést kontrolu funkčnosti a parametrů zařízení a rozvodů v souladu s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
f Sestavit měřicí obvod pro měření elektrických veličin zabezpečovacího systému a zvolit vhodnou měřicí metodu (postačuje předvést sestavení jednoho typu měřicího obvodu) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
g Změřit a diagnosticky vyhodnotit elektrická a elektronická zařízení pro zabezpečovací a sdělovací zařízení podle metod měření běžně používaných při diagnostice elektrických obvodů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
h Oživit zadaný zabezpečovací a sdělovací systém Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nastavení řídicích jednotek a ústředen zabezpečovacích systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit funkčnost zapojeného zabezpečovacího a sdělovacího systému Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Nastavit vybraný systém zabezpečovacího a sdělovacího zařízení s ohledem na citlivost snímacích prvků Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Provést test čidel podle zadání Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika poruch zabezpečovacích a sdělovacích systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Detekovat závadu na určeném zabezpečovacím a sdělovacím systému, provést opravu zařízení (systému) a otestovat jeho správnou funkci po opravě Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Vypracovat protokol (dokumentaci) o poruše Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Měření elektrických veličin pomocí PC

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit elektrické veličiny a parametry zabezpečovacího systému (ústředny, čidel) za použití PC a vyhodnotit naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Zpracovat dokumentaci k naměřeným skutečnostem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=126&kod_sm1=38).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA)

OEZ

LUX IDent

ZPA Smart Energy