Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Pracovník vnitřní poštovní služby III
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Popsat základní technologický postup zpracování poštovní zásilky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování provozních dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit provozní doklady pro zapsané listovní zásilky a balíkové zásilky předávané doručovatelům Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit provozní doklady pro zapsané listovní zásilky a balíkové zásilky předávané přepážkám Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhotovit provozní doklady pro zásilky, uzávěry předávané do poštovní přepravy Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhotovit přepravní doklad uzávěru a závěru z provozovny na adresní provozovnu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola poštovních dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu přepravních dokladů Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu dodacích dokladů odevzdaných od poštovních přepážek Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu dodacích dokladů odevzdaných od doručovatelů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyřizování stížností a reklamací zákazníků pošty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy reklamací a vyjmenovat k nim příslušné reklamační lhůty Ústní ověření
b Popsat způsob evidence stížností a reklamací klientů Ústní ověření
c Popsat proces vyřizování stížností a reklamací Ústní ověření
d Sepsat zápis o poškození zásilky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava zásilek na dodání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést přezkušování a kontrolu zasílacích podmínek u zásilek určených k dodání Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat závady na došlých zásilkách a předvést způsob jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
c Roztřídit a zpracovat listovní zásilky a balíkové zásilky určené k doručení Praktické předvedení
d Zaevidovat listovní a balíkové zásilky do specializovaného poštovního softwaru včetně předání zásilek doručovatelům Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování žádosti o dosílku, prodloužení úložní doby, opakované doručení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy při zpracování žádosti o dosílku včetně evidence ve specializovaném poštovním softwaru a vyznačení na zásilce Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postupy při zpracování žádostí adresátů souvisejících s dodáním zásilek včetně evidence ve specializovaném poštovním softwaru Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postupy zpracování žádosti o opakované doručení včetně evidence ve specializovaném poštovním softwaru a předání doručovatelům Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyřizování dotazů soudů, finančních úřadů a exekutorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při vyřizování dotazů soudů Ústní ověření
b Popsat postup při vyřizování dotazů finančních úřadů Ústní ověření
c Popsat postup při vyřizování dotazů exekutorů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyúčtování poštovních zásilek s poštovními doručovateli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít nedoručené poštovní zásilky a platební doklady Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu technologického zpracování vrácených zásilek a zapsat je do dodávacích dokladů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat a převzít finanční hotovost od poštovních doručovatelů Praktické předvedení a ústní ověření
d Odevzdat vrácenou hotovost na stanovené pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podaných zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy pro převzetí jednotlivých druhů podaných zásilek od přepážek Ústní ověření
b Popsat postupy při zpracování podaných listovních zásilek a jejich výpravě k třídícímu uzlu Ústní ověření
c Popsat postupy při zpracování podaných balíkových zásilek a jejich výpravě k třídícímu uzlu Ústní ověření
d Provést výpravu zapsaných zásilek k třídícímu uzlu, včetně vyhotovení příslušných dokladů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování minimálně 20 fiktivních poštovních zásilek, 6 platebních dokladů, 2 přepravních dokladů, dokladů předávaných ke kontrole v dodávací službě od doručovatelů a přepážek, 1 žádosti o dosílku, 1 žádosti opatření adresáta - prodloužení úložní doby, opakované doručení.

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.

Střední odborná škola logistických služeb, Praha