Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Truhlář nábytkář
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v průvodní dokumentaci výroby nábytkového dílce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v listinné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, ve značení materiálů, v kótování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Spouštění a základní nastavování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu stroje, zejména přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků Praktické předvedení a ústní ověření
b Spustit stroj pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést základní nastavení funkčních částí stroje na olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě, zejména nastavit pracovní teplotu, rychlost podávání Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat stav lepidla a případně doplnit lepidlo v zásobníku olepovací jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit olepovací materiál v souladu s dodanou výrobní dokumentací z hlediska materiálu, dezénu, tloušťky a šířky; v případě potřeby ho délkově upravit pro danou operaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Seřídit stacionární a ruční stroj pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě pro daný druh olepovaného a olepovacího materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Založit olepovací materiál do podávacího zařízení stacionárního a ručního stroje Praktické předvedení a ústní ověření
d Ověřit správnost nastavení olepením zkušebního dílce Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování stacionárního nebo ručního stroje nebo strojů pro dokončování bočních ploch nábytkových dílců po olepení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu stroje nebo strojů, zejména přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit obráběcí nástroj nebo nástroje v souladu s typem použitého stroje nebo strojů s dodanou výrobní dokumentací a z hlediska olepovacího materiálu a jeho tloušťky Praktické předvedení a ústní ověření
c Upnout obráběcí nástroj nebo nástroje na pracovní hřídel stroje nebo strojů Praktické předvedení a ústní ověření
d Seřídit a nastavit stroj nebo stroje pro dokončení bočních ploch nábytkových dílců po olepení Praktické předvedení a ústní ověření
e Ověřit správnost nastavení opracováním zkušebního dílce při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců na stacionárním olepovacím stroji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před olepením Praktické předvedení a ústní ověření
b Olepit tvarový nábytkový dílec s minimálně dvěma ostrými rohy na stacionárním olepovacím stroji Praktické předvedení a ústní ověření
c Olepit tvarový nábytkový dílec bez ostrých rohů, jako je kruh, ovál nebo elipsa, jedním kusem olepovacího materiálu na stacionárním olepovacím stroji Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat kvalitu olepení bočních ploch tvarového nábytkového dílce Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců pomocí ručního olepovacího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před olepením Praktické předvedení a ústní ověření
b Olepit tvarový nábytkový dílec s minimálně dvěma ostrými rohy pomocí ručního olepovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Olepit tvarový nábytkový dílec bez ostrých rohů, jako je kruh, ovál nebo elipsa, jedním kusem olepovacího materiálu pomocí ručního olepovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat kvalitu olepení bočních ploch tvarového nábytkového dílce Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční olepování bočních ploch nábytkových dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před olepením Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit olepovací materiál v souladu s dodanou výrobní dokumentací z hlediska materiálu, dezénu, tloušťky a šířky; v případě potřeby ho délkově upravit pro danou operaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Olepit ručně požadovaný nábytkový dílec za pomoci kontaktního lepidla Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat kvalitu olepení bočních ploch nábytkového dílce Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončování bočních ploch po olepení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odstranit délkové přesahy nalepeného olepovacího materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést odfrézování šířkových přesahů nalepeného olepovacího materiálu se současným tvarováním hran v souladu s dodanou výrobní dokumentací (zaoblení, zkosení) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést očistění hran od zbytků lepidla Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat hotový nábytkový dílec z hlediska přesnosti a čistoty olepení, kapování a frézování a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčistit olepovací agregát od přetoků a zbytků lepidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu strojů pro olepování bočních ploch, zejména uvolněných šroubových spojů, dorazů, rektifikačních a vodicích prvků, bezpečnostních prvků, nepoškozenost ovládacích prvků a čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní údržba strojů pro dokončení bočních ploch nábytkových dílců po olepení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a vyměnit používaný obráběcí nástroj nebo nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Očistit stroj nebo stroje od zbytků lepidla a olepovacího materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu stroje nebo strojů, zejména uvolněných šroubových spojů, dorazů, rektifikačních a vodicích prvků, bezpečnostních prvků, nepoškozenost ovládacích prvků a čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady při obsluze CNC strojů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid pracoviště po skončení práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování kritérií bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k opracování 15 kusů nábytkových dílců za použití různých druhů a tlouštěk materiálů (polotvrdá dřevovláknitá deska /MDF/, dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližka, laťovka, dýhovaná dřevotřísková deska /DTD/, laminovaná dřevotřísková deska /DTD/) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí. Jako olepovací materiál použít hranovací pásky z ABS (akrylonitrilbutadienstyren), laminátu, dýhy a melaminové fólie různých tloušťek a šířek.

 

Při hodnocení úkolů je třeba zaměřit se zejména na precizní splnění všech odborných kompetencí.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Pracovník si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazin

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy