Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Nastavení výrobního procesu na extruderu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický proces Ústní ověření
b Popsat funkci stroje a jeho části Ústní ověření
c Nastavit výrobní proces extruderu podle zadané specifikace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení procesu extruze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vložit zadání výrobní receptury Praktické předvedení
b Spustit výrobní proces Praktické předvedení
c Sledovat výrobní proces, v případě odchylky od stanovených hodnot ho korigovat Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat důvody pro zastavení stroje a popsat správné zastavení stroje Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování kvality výstupu z extruderu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést způsob odběru vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
b Senzoricky posoudit a podle výsledků upravit parametry nastavení extruderu Praktické předvedení
c Posoudit laboratorní výsledky, případně upravit parametry nastavení extruderu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad BOZP a PO při práci na extruderu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat při práci na extruderu předepsaný pracovní oděv a pracovní pomůcky Praktické předvedení
b Vyjmenovat zásady BOZP a PO na pracovišti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování správné výrobní praxe při práci na extruderu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat zásady osobní hygieny a hygieny provozu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
b Sanitovat extruder dle návodu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání bude doplněn).

V případě průběhu zkoušky v potravinářském provozu musí mít všechny osoby, které se přímo účastní zkoušky, platný průkaz pracovníka v potravinářství (zdravotní průkaz).

 

Při ověřování kompetence "Nastavení výrobního procesu na extruderu" probíhá zkoušení až do iniciace výrobní linky.

Při ověřování kompetence "Sledování kvality výstupu z extruderu" se posuzuje vzhled výrobku (tvar, velikost, konzistence, barva atd.) a u případných zjištěných vad uvede uchazeč příčiny jejich vzniku.

Kompetence "Dodržování zásad BOZP a PO při práci na extruderu" se ověřuje v průběhu celé zkoušky.

U kompetence "Dodržování správné výrobní praxe na extruderu" kritérium b) bude využit návod na sanitaci extruderu v konkrétním provozu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Partner in Pet Food CZ, s. r. o.

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Europasta SE