Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Montér prací pod napětím NN
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba vhodného pracovního postupu pro práce pod napětím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný pracovní postup (z metodiky pracovních postupů podle práce zadané autorizovanou osobou) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit kritérium.
3

Zajištění pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zabezpečit pracoviště před vstupem nepovolaných osob (zábrany, výstražná páska) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit kritérium.
3

Příprava a kontrola pracovních a ochranných pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a zkontrolovat stav pracovního nářadí a pomůcek Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Připravit a zkontrolovat stav ochranných pomůcek Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provedení prací pod napětím nízkého napětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Postavit a zajistit žebřík Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Připravit potřebný materiál Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Zapojit vodiče v pojistkové skříni Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Ukotvit kabel na objektu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Zaizolovat pracoviště Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Napnout a ukotvit kabel na opěrném bodu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g Připojit vodiče na páteřní rozvod nízkého napětí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
h Zkontrolovat napětí a sled fází v pojistkové skříni Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
i Odstranit izolační a ochranné pomůcky použité pro zaizolování pracoviště Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola stavu použitých ochranných osobních pomůcek a nářadí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu stavu použitých ochranných osobních pomůcek Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést kontrolu stavu použitého nářadí a pomůcek Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Vyčistit použité ochranné pomůcky a pracovní nářadí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Uložit ochranné pomůcky a pracovní nářadí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zrušení zajištěného pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odstranit technické prostředky určené k zabezpečení pracoviště před vstupem nepovolaných osob Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést úklid elektroodpadu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Oznámit výsledek práce a ukončení práce odpovědnému pracovníkovi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Vstupní podmínkou pro připuštění uchazeče ke zkoušce je předložení platného oprávnění o elektrotechnické způsobilosti podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=125&kod_sm1=38).

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP.

 

Zkouška může být organizována a prováděna na reálném zařízení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň

Elektrotechnický cech Plzeňského regionu

Elektroservis, Jan Sládek a spol.