Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický technik
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace a řízení floristického provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé typy floristických provozů Písemné ověření
b Popsat prodejní, skladové a pomocné prostory floristické firmy Ústní ověření
c Popsat organizaci a řízení prací ve floristickém provozu Písemné ověření
d Stanovit pravidla k oceňování floristických výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování vybavení květinového studia a vazárny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé komponenty a navrhnout technické vybavení květinového studia a vazárny Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat nezbytný sortiment květinového studia včetně doplňkového floristického materiálu Písemné ověření
c Popsat správnou ergonometrii květinového studia a vazárny Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Určování a posuzování využitelnosti rostlinného i pomocného materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a charakterizovat sortiment rostlinného a pomocného materiálu v rozsahu 100 položek Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit možnosti uplatnění 3 určených položek s důrazem na trvanlivost živých rostlin Praktické předvedení
c Popsat 3 příklady nevhodného kombinování rostlin Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Charakteristika pokročilých technik, stylů a estetických zákonitostí při aranžování květin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat přípravné a hlavní techniky používané při aranžování rostlin Ústní ověření
b Uvést základní floristické styly Ústní ověření
c Popsat uplatnění estetických zákonitostí při aranžování rostlin Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aranžování výlohy květinového studia

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést dekoraci výlohy k významné floristické příležitosti Praktické předvedení
b Provést kalkulaci nákladů na rostlinný a pomocný floristický materiál Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Tvorba svatební vazby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé součásti svatební floristiky a uvést jejich druhy a popis Ústní ověření
b Zpracovat grafický návrh 3 druhů kytic pro nevěstu, popsat zhotovené návrhy a zdůvodnit rozpis rostlinného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit jednu svatební kytici dle zpracovaného návrhu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aranžmá vazačského výrobku na netradiční téma

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a vybrat vhodný materiál pro tři různá cenová maxima u zadané objednávky na netradiční téma Praktické předvedení
b Zhotovit aranžmá z vybraného rostlinného a vazačského materiálu k dané příležitosti s důrazem na vhodnou volbu květin a doplňků Praktické předvedení
c Provést kalkulaci použitého materiálu a stanovit výslednou cenu výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aranžování exteriéru s důrazem na volbu materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a charakterizovat optimální rostlinný a doplňkový floristický materiál vzhledem k zadaným podmínkám exteriéru Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout a provést dekoraci prostoru před rodinným domem k významné floristické příležitosti Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Tvorba dílčích částí reprezentačního floristického projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit optimální sortiment rostlin pro aranžování interiéru v daných podmínkách Praktické předvedení
b Navrhnout a provést základní přízdobu části společenského prostoru s využitím rostlin pěstovaných v nádobách v rámci určeného konceptu Praktické předvedení
c Sesadit rostliny včetně ošetření po výsadbě a popsat další pěstování rostlin v nádobách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících floristicko aranžérské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví firmy Ústní ověření
c Navrhnout a vysvětlit systém motivačního odměňování podřízených pracovníků ve floristické firmě Praktické předvedení a ústní ověření
d Objasnit právní předpisy týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků ve firmě Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
f Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

U kompetence Určování a posuzování využitelnosti rostlinného a pomocného materiálu je v kritériu a) předpokládán sortiment v rozsahu 200 až 300 položek. Předmětem určování a posuzování budou pouze níže uvedené rody rostlin (viz seznam) a jen z těchto rodů bude vybrán počet 80 kusů položek. Jednotlivé druhy je nutné správně determinovat při uvedení odpovídajícího rodového i druhového názvu. Některé rody mohou zahrnovat dva či více používaných druhů. Zbylých 20 položek do celkového počtu 100 kusů tvoří pomocný technický a dekorační materiál. Za úspěšné splnění determinace se považuje 70 % správně zodpovězených položek rostlinného i pomocného materiálu z celkového počtu 100 položek.

 

1.ŘEZANÉ ROSTLINY

1.1. Skleníkové – Alstromeria, Anthurium, Antirrhinum, Bouwardia, Cymbidium, Dendrobium, Dianthus, Euphorbia, Gerbera, Gloriosa, Paphiopedillum, Phalaenopsis, Rosa, Strelitzia, Vanda, Zanthedeschia

1.2. Trvalky a keře – Aconitum, Agapanthus, Asclepias, Aster, Astilbe, Astrantia,

Campanula, Centaurea, Convallaria, Cosmos, Delphinium, Echinops, Eryngium, Eupatorium, Forsythia, Gypsophilla, Helleborus, Hydrangea, Dendranthema, Kniphofia, Leucanthemum, Leucodendron, Leucospermum, Liatris, Lychnis, Lysimachia, Paeonia, Papaver, Phlox, Veronica, Ranunculus, Rudbeckia, Solidago, Syringa, Trachelium, Trollius

1.2.1.Cibuloviny – Eucharis, Fritillaria, Hippeastrum, Hyacinthus, Lilium, Muscari, Narcissus, Ornithogalum, Tulipa,

1.2.2.Hlíznaté – Anemone, Crocosmia, Curcuma, Dahlia, Eremurus, Freesia, Gladiolus, Ixia, Iris, Polianthes, Sandersonia,

1.3.Letničky – Amaranthus, Ammi, Antirrhinum, Bupleurum, Callistephus, Carthamus, Celosia, Centaurea, Eustoma, Helianthus, Lathyrus, Limonium, Mathiola, Zinnia

1.4.Dvouletky – Myosotis, Viola

2.HRNKOVÉ ROSTLINY

2. 1. Okrasné listem – Aglaonema, Begonia, Caladium, Calathea, Ceropegia, Codiaeum, Cyperus, Dieffenbachia, Dracaena, Fatsia, Ficus, Guzmania, Hedera, Howea, Hypoestes, Marantha, Pepperomia, Philodendron, Platycerium, Euphorbia, Sansevieria, Scirpus, Schefflera, Soleirolia, Spatiphyllum, Tillandsia, Yucca, Zamioculcas

2. 2. Okrasné květem a plodem – Anthurium, Begonia, Calceolaria, Campanula, Capsicum, Cyclamen, Cymbidium, Dendrobium, Dendranthema, Erica, Exacum, Gardenia, Hoya, Hydrangea, Kalanchoe, Nertera, Pelargonium, Primula, Rhododendron, Saintpaulia, Schlumbergera, Sinningia, Stephanotis, Vriesea

3.DOPLŇKOVÉ ROSTLINY

3.1. Listy- Aralia, Arachnoides, Aspidistra, Cocos, Chamaedorea, Galax, Hedera, Livistona, Miscanthus, Monstera, Philodendron

3.2. Větve s listy – Cornus, Fagus, Gaultheria, Genista, Ilex, Mahonia, Quercus, Ruscus, Salix, Vaccinium

3.3. Plody – Aesculus, Callicarpa, Clematis, Cucurbita, Hypericum, Piper

4.SUŠENÉ ROSTLINY

Achillea, Amaranthus, Craspedia, Gomphrena, Lavandula, Limonium, Lonas, Linum, Lufa, Lunaria, Nigella, Nicandra, Papaver, Physalis, Salvia, Tanacetum

 

Předmětem posuzování využitelnosti pomocného materiálu budou následující skupiny:

1.POMOCNÝ TECHNICKÝ MATERIÁL – vázací materiál, začišťovací a speciální pásky, fixační materiál, aranžovací hmoty, plastové pomůcky, dráty

2.POMOCNÝ DEKORAČNÍ MATERIÁL – kámen, sklo, papír, textil, dřevo, gel, mechy, přírodní vlákna

 

U kompetence Aranžování výlohy květinového studia v kritériu a) uchazeč bude mít k dispozici prostor minimálně 4 x 2 metry. Zkoušející zvolí téma floristické příležitosti tak, aby se neshodovalo s výběrem témat u kompetence Aranžmá vazačského výrobku na netradiční téma.

 

V kompetenci Aranžmá vazačského výrobku na netradiční téma v kritériu a) uchazeč navrhne materiál pro tři různá cenová maxima ze zboží, které bude mít k dispozici. Tématem netradiční vazby může být např. Halloween, svátek sv. Valentýna, Svátek matek, Silvestr, narození dítěte, tenisový turnaj apod. V kritériu b) z vybraného materiálu zhotoví aranžmá k dané příležitosti, popíše použitý materiál a uvede důvody jeho výběru.

 

V kompetenci Aranžování exteriéru s důrazem na volbu materiálu v kritériu a) uchazeč bude mít k dispozici venkovní prostor minimálně 4 x 2 m. Tento prostor může být kombinován se zpevněnou plochou, posezením, vstupem do domu, pergolou, atriem apod. Uchazeč obdrží téma významné floristické události - narození dítěte, rodinná oslava k různým příležitostem apod., a podmínky daného prostoru. Těmito podmínkami mohou být tvar prostoru, světelné podmínky prostoru nebo teplotní výkyvy. V kritériu b) podle zadání zhotoví návrh dekorace prostoru a následně provede i praktickou ukázku dekorace tohoto prostoru z dostupného materiálu.

 

V kompetenci Tvorba dílčích částí reprezentačního floristického projektu v kritériu a) uchazeči bude definován prostor velikosti minimálně 4 x 2 m, na základě kterého zvolí vhodný sortiment rostlin s přihlédnutím k daným podmínkám prostoru. V kritériu b) uchazeč navrhne a provede aranžmá společenského prostoru s použitím rostlin uplatnitelných v mobilní zeleni. Při zkoušce bude kladen důraz i na vhodnou velikost a principy kombinace zvolených rostlin. V kritériu c) uchazeč obdrží jednu nádobu, kterou osází vybranými rostlinami a zaměří se na popis dalšího pěstování rostlin v nádobách.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz květinářů a floristů

Asociace zahradnických společenstev

Ing. Jana Hrstková – květinová prodejna

Fa Kvítko Ostrava

Střední zahradnická a technická škola Litomyšl

Střední zahradnická škola Ostrava