Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Obuvník pro sériovou výrobu
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení
b Stanovit na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, jednotlivé dílce a komponenty pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality ušitých svršků a spodkových obuvnických polotovarů a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit obuvnické polotovary a komponenty a posoudit jejich kvalitu a vhodnost pro výrobu konkrétního typu obuvi podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu vyrobených svršků podle daných parametrů, případně podle předloženého dílenského vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení, nástrojů a technologických podmínek pro sériovou výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druh předloženého materiálu a způsob jeho využití při výrobě konkrétní části obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit stroje a zařízení pro daný technologický proces s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést fyzickou kontrolu funkčnosti strojů a zařízení, provést spuštění strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit stanovený stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést určenou pracovní operaci na stanoveném obuvnickém stroji, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit pracovní operace při výrobě lepené obuvi, vyjmenovat a popsat funkci a účel strojů, které budou na jednotlivé operace použity Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Napínání svršku obuvi na kopyta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit výrobní způsob na předložené hotové obuvi a popsat operace přípravy svršku u daného výrobního způsobu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyztužit patní část svršku opatkem a vytvarovat ji Praktické předvedení a ústní ověření
c Ustředit svršek na kopyto a provést napínání svršku obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování spodkových dílců se svrškem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou technologii pro spojení předložených vrchových a spodkových dílců obuvi a zdůvodnit provedení podle zadané výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Spojit předložený svršek se spodkovými dílci, provést montáž spodku obuvi podle zadaného technologického postupu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava vzhledu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní operace při dokončování vzhledu obuvi Ústní ověření
b Provést konečnou kontrolu obuvi, posoudit její vzhled a porovnat ho s požadavky technických norem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=40&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku obuvnické výroby.

Ověřování kompetencí bude probíhat v reálném procesu sériové výroby dámské, pánské nebo dětské obuvi. Výrobní způsob, střih, materiály (vrchové, podšívkové, spodkové polotvary, komponenty) obuvi i množství určí autorizovaná osoba podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví, kritéria a) a b), druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi, kritérium a), druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení, nástrojů a technologických podmínek pro sériovou výrobu obuvi, kritérium a), druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení, kritéria a) a b), typ stroje, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Obsluha obuvnických strojů typ stroje, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Napínání svršku obuvi na kopyta, kritérium a), druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Úprava vzhledu obuvi druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií. Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Leoš Duda- Leon SHOES

ORTO plus, s. r. o.