Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotograf
Platnost standardu: Od 9.12.2010 do 14.5.2021
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 14.5.2021.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zhotovování pozitivů z barevného negativního filmu na poloautomatických nebo automatických linkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést denní seřízení stroje, prokázat znalost základních funkcí stroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit pozitivy, případně provést barevné a hustotní korekce Praktické předvedení
c Posoudit kvalitu pozitivů Ústní ověření a praktické předvedení
d Doplnit spotřební materiál Praktické předvedení
e Doplnit chemikálie a odstranit odpad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování průkazkových fotografií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit přístroj a osvětlení, případně monitor Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyfotografovat osobu Praktické předvedení
c Zhotovit fotografii včetně konečného zastřižení Praktické předvedení
d Odevzdat zakázku (s důrazem na splnění časového limitu) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha laserových, inkoustových a thermosublimačních tiskáren a velkoplošných plotterů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit tiskárnu, prokázat znalost základních funkcí Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit formát obrazu, případně provést barevné a hustotní korekce Praktické předvedení a ústní ověření
c Spustit tisk Praktické předvedení
d Vyhodnotit vytištěný obraz a provést konečnou úpravu Praktické předvedení a ústní ověření
e Doplnit spotřební materiál Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování pozitivů z digitálního záznamu na poloautomatických nebo automatických linkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést denní seřízení stroje, prokázat znalost základních funkcí stroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit pozitivy, případně provést barevné a hustotní korekce Praktické předvedení
c Posoudit kvalitu pozitivu Praktické předvedení a ústní ověření
d Doplnit spotřební materiál Praktické předvedení
e Doplnit chemikálie a odstranit odpad Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování ekologických požadavků pro používání chemických látek a likvidaci veškerých odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost při používání chemických látek včetně jejich označování a balení Ústní ověření
b Prokázat znalost při nakládání s nebezpečnými odpady Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Při zadávání se doporučuje např.:

- zjistit předchozí aktivity, související s povoláním fotograf

- ověřit, zda je zkoušený schopen obsluhovat zařízení zcela samostatně

- ověřit, jakým způsobem manipuluje s negativy, případně s jinými zákaznickými médii

- ověřit, jakým způsobem manipuluje s hotovými zakázkami

- zjistit, zda umí doplňovat potřebné chemikálie

- zjistit, zda umí odebírat odpadní roztoky

- ověřit, jak manipuluje s chemikáliemi, které jsou klasifikovány jako nebezpečné

-sledovat, jak zkoušený zachází s ostatním běžným odpadem

- zjistit míru znalostí drobných oprav a servisu na svěřeném zařízení

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou služeb, v níž byly zastoupeny:

Společenstvo drobného podnikání

Střední podnikatelský stav

Česká asociace úklidu a čištění

Česká komora služeb ochrany osob a majetku

Unie kosmetiček

Asociace technických bezpečnostních služeb GRÉMIUM ALARM, o. s.

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Svaz účetních

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze