Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik kolejových vozidel

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Do úplné profesní kvalifikace Mechanik kolejových vozidel (kód:23-99-H/06) je integrovaná profesní kvalifikace Mechanik kolejových vozů (kód:23-062-H).
Do úplné profesní kvalifikace Mechanik kolejových vozidel (kód:23-99-H/06) je integrovaná profesní kvalifikace Mechanik motorových lokomotiv (kód:23-063-H).