Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Obuvník scénické a krojové obuvi
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování a výběr materiálů ke zhotovení scénické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat materiály používané pro výrobu a opravy scénické obuvi, určit tři předložené vzorky kůží Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vlastnosti a způsoby zpracování materiálů používaných pro výrobu a opravy scénické obuvi Ústní ověření
c Vyjmenovat nástroje, nářadí a stroje potřebné k výrobě a opravám scénické obuvi Ústní ověření
d Zařadit předložené tři vzory dobové obuvi pro antiku, renesanci a rokoko do příslušného historického období Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat rozdíly scénické obuvi pro činohru, operu, balet Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování střihu scénické obuvi podle návrhu nebo vzoru a odebraných rozměrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat rozměry nohy. Provést měření a obkres chodidla.
Vybrat vhodné kopyto pro daný vzor a chodidlo
Praktické předvedení
b Zhotovit střih dobové secesní obuvi dle návrhu nebo vzoru Praktické předvedení
c Stanovit pracovní postup výroby od výtvarného návrhu nebo vzoru po konečnou povrchovou úpravu zadané obuvi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s obuvnickými kopyty pro výrobu scénické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat obuvnická kopyta dle tvaru a výšky podpatku Praktické předvedení
b Proměřit obuvnická kopyta dle odebrané míry Praktické předvedení
c Připravit napínací stélky a výztuže do obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba scénické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napnout (nacvikat) obuv na kopyta Praktické předvedení
b Zhotovit spodek obuvi – podešev, podpatky Praktické předvedení
c Dokončit celkovou povrchovou úpravu obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava a údržba scénické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit materiály, nástroje a pomůcky potřebné k běžné opravě předložené obuvi Praktické předvedení
b Opravit předloženou obuv Praktické předvedení
c Vytáhnout předloženou obuv na kopytech do šířky a do délky podle určené míry Praktické předvedení
d Vytáhnout předložené holínky podle určené míry Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Patinování a barvení obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napatinovat předloženou obuv Praktické předvedení
b Nabarvit (nastříkat) předloženou obuv Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč si přinese ke zkoušce osobní pracovní pomůcky (šídlo, jehly, kleště, nůžky).

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dle tohoto hodnoticího standardu obuvnické materiály a obuv v souladu s jednotlivými kritérii hodnocení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ateliéry a dílny ND

SOŠ a SOU Drtinova Praha

Rudolfinea, o. s.