Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik opravář motorových vozidel
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami nákladních vozidel a autobusů (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách nákladních vozidel a autobusů Písemné ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě včetně poslední aktualizace, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo agregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro autorizovanou osobou zadanou oblast a typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základech elektrotechniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v tvorbě jednotlivých druhů základních elektrotechnických a elektronických obvodů Písemné ověření
c Číst elektrotechnická schémata včetně schémat kabeláže Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat význam, princip činnosti a uspořádání hlavních typů multiplexních obvodů Písemné ověření
e Popsat systémy osvětlení a signalizace vozidel včetně systému pro dálkový přenos dat Písemné ověření
f Orientovat se v elektrické instalaci karosérie autobusů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve vnitřních částech a systémech kabiny a karosérie nákladních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci závislých a nezávislých systémů topení a větrání Písemné ověření
b Popsat funkci chladicího okruhu v systému manuální a automatické klimatizace Písemné ověření
c Orientovat se v systémech ovládání oken a dveří včetně bezpečnostních prvků Písemné ověření
d Popsat funkci a upevnění sedadel a bezpečnostních systémů vozidla Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve vnitřních částech a systémech karosérie autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v prvcích komfortní výbavy autobusů (WC, kuchyně, audio a video systémy) Písemné ověření
b Popsat funkci systému topení a větrání Písemné ověření
c Popsat funkci chladicího okruhu v systému manuální a automatické klimatizace Písemné ověření
d Orientovat se v systémech ovládání oken, dveří a zavazadlových prostorů včetně bezpečnostních prvků Písemné ověření
e Popsat funkci a upevnění sedadel a bezpečnostních systémů vozidla Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava elektrické instalace nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku elektrické instalace vozidla, určit vadné prvky a odstranit závadu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést diagnostiku stěračů a ostřikovačů, určit vadné prvky, odstranit závadu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést diagnostiku vnějšího osvětlení vozidla, určit vadné prvky, odstranit závadu a seřídit Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést diagnostiku a opravu sběrnice multiplexní instalace vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava vnitřních částí a systémů kabiny a karosérie nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závady ovládání dveří a zavazadlových prostorů a jejich seřízení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést diagnostiku a odstranění závady systémů odpružení a sklápění kabiny Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést diagnostiku a odstranění závady sedadel včetně jejich bezpečnostních prvků a pneumatického odpružení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika, údržba a oprava systému topení, větrání a klimatizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést pravidelnou údržbu systému topení, větrání a chladicího okruhu klimatizace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést diagnostiku systému topení a větrání včetně odstranění zjištěných závad Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést diagnostiku chladicího okruhu klimatizace s manuálním i automatickým ovládáním Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava ovládacích, informačních a bezpečnostních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závad sdruženého přístroje na palubní desce, včetně ovládacích prvků vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést diagnostiku ochraných prvků vozidla (blokace startování a alarm) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést diagnostiku a odstranění závad systému pro udržování bezpečné vzdálenosti, systému proti vybočení z jízdního pruhu, alkolock, systému pro dálkový přenos dat a diagnostiku Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v montáži doplňkového zařízení a příslušenství kabiny a karoserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provádění instalace a diagnostiky nezávislého topení nákladných vozidel a autobusů Písemné ověření
b Popsat provádění instalace a diagnostiky přídavné klimatizace nákladných vozidel a autobusů Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30741&kod_sm1=37).

Vstupním předpokladem uchazeče o zkoušku je oprávnění k řízení vozidel skupiny „C“ nebo „D“.

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

-dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

-nakládání s nebezpečnými odpady

-kvalitu odvedené práce

-pochopení a dodržování technologických postupů dle dokumentace výrobce vozidla

-plnění časových norem oprav dle dokumentace výrobce vozidla

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

Diagnostika a oprava elektrické instalace: - pro všechna kritéria bude připraveno vozidlo se závadou, případně simulovanou závadou elektroinstalace kabiny nákladního vozidla nebo karoserie autobusu

Diagnostika, údržba a oprava systému topení, větrání a klimatizace: b) - bude připraveno vozidlo se závadou, případně simulovanou závadou cirkulace vzduchu

Diagnostika a oprava ovládacích, informačních a bezpečnostních systémů: a), c) - bude připraveno vozidlo se závadou, případně simulovanou závadou ovládacích, informačních a bezpečnostních systémů

Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel: b) jedná se o díl kabiny nebo karoserie nákladního vozidla nebo autobusu

c) jedná se o díl kabiny nebo karoserie nákladního vozidla nebo autobusu

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

SCANIA

IVECO Moravia

PAS Zábřeh

ContiTrade Services

ISŠA Brno