Qualification Standard

Autorizující orgán: Ministry of Agriculture
Skupina oborů: Food and Food Chemistry
Povolání: Master in food processing and feed industry
Platnost standardu: From 19/6/2020
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Processing milk into dairy products

4

Assembling production lines in dairy and cheese production

4

Shift management and ensuring operation in a dairy and cheese production

4

Adherence to processing technologies and ensuring food safety in a dairy and cheese production

4

Keeping operating documentation and personnel files in the food processing industry

4

Providing for sanitation and operational hygiene in the dairy industry

4

Adherence to OHS and fire protection requirements in the food processing industry

4

Supervision of waste management in the dairy industry

4

Na tvorbě standardu se podíleli

The qualification standard was prepared by the Sector Council of food processing and feed industry. It has been established and licensed by the Chamber of Commerce of the Czech Republic, the Confederation of Industry of the Czech Republic and the Czech Agrarian Chamber.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Českomoravský svaz mlékárenský, z. s., Praha

Mlékárna Hlinsko, a. s.

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední odborná škola mlékárenská, Kroměříž

Sekce pro mléko při Potravinářské komoře České republiky, Praha