Qualification Standard

Authorising body: Ministry of Industry and Trade
Group of fields: Art and Applied Art
Occupation: Artisan Woodcarver
Validity of standard: from 28/4/2015
Qualification level: 3

Qualification Standard

Vocational competence Level

Preparation and realization of artisan craft projects, study of sources and realization of an artistic design of a woodcarver's product

3

Choice of material, technological and work procedures for making an artisan craft woodcarver's product

3

Preparation and adjustment of materials for woodcarving

3

Woodcarving of artisan craft products

3

Repairs and reconstruction of artisan craft woodcarving products

3

Operating woodcarving machinery and machine equipment

3

Surface finishing of artisan craft woodcarving projects

3

Following entities have contributed

The qualification standard was prepared by the Sector Council for handicrafts (artisanal), Section of Arts and Crafts. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Confederation of Industry of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work groups have contributed:

Rudolfinea, o. s., sdružení pro umělecká řemesla, člen HK

Mendelova univerzita v Brně,

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

ing. Jaromír Kaláb,OSVČ/ soudní znalec v oborech dřeva včetně povrchových úprav, restaurátor bez licence

Jagoš Martin OSVČ/řezbář, restaurátor, umělecký truhlář

Balajka Adam OSVČ/řezbář, restaurátor, umělecký truhlář