Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Truhlář nábytkář
Platnost standardu: od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro povrchovou úpravu nábytkových dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodané aplikační předpisy pro povrchovou úpravu nábytkových dílců danou nátěrovou hmotou v listinné nebo elektronické formě, orientovat se v technických listech a kódech nátěrových hmot Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Spouštění a základní nastavování navalovacího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spustit navalovací stroj Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést základní nastavení funkčních částí navalovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Navalování povrchů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na transportní pás navalovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Nanést potřebné množství základové ultrafialovým zářením (UV) vytvrzující nátěrové hmoty dle zadání včetně vytvrzení UV lampou Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat nábytkový dílec z hlediska kvality nanesení základové nátěrové hmoty Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyměnit základovou nátěrovou hmotu za vrchní Praktické předvedení a ústní ověření
e Nanést potřebné množství vrchní UV vytvrzující nátěrové hmoty dle zadání včetně vytvrzení UV lampou Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat povrchově upravený nábytkový dílec z hlediska kvality nanesení nátěrové hmoty na povrch dílce, odstínu a lesku dle připraveného referenčního vzorku a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a údržba navalovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu navalovacího zařízení, jeho těsnosti, krytu UV lampy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést údržbu navalovacího zařízení po provedené činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při povrchové úpravě nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid na pracovišti Praktické předvedení
b Popsat odpady vzniklé při dané výrobě Ústní ověření
c Popsat způsoby třídění a skladování nebezpečného odpadu vzniklého při povrchové úpravě nábytku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Ověřování odborných kompetencí bude realizováno při úpravě nábytkových dílců za použití základové a vrchní ultrafialové (UV) vytvrzovací nátěrové hmoty a různých druhů podkladních materiálů (polotvrdá dřevovláknitá deska – MDF, tvrdá dřevovláknitá deska – HDF, překližka, laťovka, dýhovaná dřevotřísková deska – DTD, laminovaná deska DTD) s využitím běžně používaných technologických postupů a aplikačních předpisů nánosu UV vytvrzujících nátěrových hmot na nábytkový dílec. Není nutno vyrábět všechny dílce pro celý výrobek. Zkoušený musí prokázat, že ovládá všechny operace potřebné pro povrchovou úpravu nábytkových dílců technologií navalování.

 

Při zadávání úkolů je třeba zaměřit se na precizní ověření všech odborných kompetencí v rámci následujících činností:

– povrchová úprava nábytkového dílce z MDF, HDF a laminované DTD pigmentovou UV vytvrzující nátěrovou hmotou

– povrchová úprava nábytkového dílce z dýhované DTD, překližky a laťovky transparentním UV vytvrzujícím lakem

Od každého typu vyrobit dle zadání jeden až dva kusy.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazin

SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy