Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Obchod
Povolání: Specialista maloobchodu

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Prodavač (66-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Pokladní 66-001-H 3
Skladník/skladnice 66-002-H 3
Prodavač 66-003-H 3
Manažer prodeje 66-004-H 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Specialista maloobchodu (66-51-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Pokladní 66-001-H 3
Skladník/skladnice 66-002-H 3
Prodavač 66-003-H 3
Manažer prodeje 66-004-H 4
Zobrazit historické