05.09.2018

Dne 21. srpna 2018 byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací:

Autorizující orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu

Samostatný elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů (26-067-N)
Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů (26-068-M)
Strojník pro montáž vnějších potrubních rozvodů (23-078-H)
Izolatér pro montáž vnějších potrubních rozvodů (36-087-H)
Montér vnějších potrubních rozvodů z oceli (36-086-H)
Plynoměřič v dole (21-078-H)
Pracovník údržby dopravních tratí v dole (21-079-H)
Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách (21-009-H) revidovaný standard
Lisař na strojích s manuální obsluhou (21-040-H) revidovaný standard
Lisař na protlačovacích lisech (21-039-H) revidovaný standard
Kovář ruční (21-016-H) revidovaný standard
Kovář strojní (21-015-H) revidovaný standard
Mechanik elektrických lokomotiv (23-145-H)
Pracovník interního zásobování prodejen (66-044-H)
Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva (33-027-H) revidovaný standard
Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích (34-012-H) revidovaný standard
Tiskař na sítotiskových strojích (34-013-H) revidovaný standard
Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích (34-026-H) revidovaný standard
Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích (34-027-H) revidovaný standard
Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích (34-029-H) revidovaný standard
Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích (34-028-H) revidovaný standard
Tiskař na ofsetových archových strojích (34-010-H) revidovaný standard
Textilní mistr (31-032-H) revidovaný standard
Tkadlec (31-031-H) revidovaný standard
Úpravář textilií (31-030-H) revidovaný standard
Klempíř drakař (23-052-H) revidovaný standard
Klempíř strojní (23-051-H) revidovaný standard
Montér vratových systémů (36-172-H)
Instalatér solárních termických soustav (23-099-M) revidovaný standard
Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M) revidovaný standard
Drogista (66-041-H) revidovaný standard

Autorizující orgán Ministerstvo zemědělství

Pracovník stáčíren piva (29-099-H)
Pracovník spilky a pivovarského sklepa (29-100-H)
Asanační pracovník s fumiganty (69-028-H) revidovaný standard
Asanační pracovník bez fumigantů (69-027-H) revidovaný standard
Školkař (41-006-H) revidovaný standard
Zelinář (41-009-H) revidovaný standard
Květinář (41-037-H) revidovaný standard
Ovocnář (41-005-H) revidovaný standard
Operátor linky pro výrobu krmných směsí (29-031-M) revidovaný standard
Operátor linky pro výrobu premixů (29-032-M) revidovaný standard
Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace (36-026-H) revidovaný standard
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice (36-027-H) revidovaný standard
Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod (36-028-H) revidovaný standard
Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody (36-029-H) revidovaný standard
Chlorovač (36-009-H) revidovaný standard

Autorizující orgán Ministerstvo pro místní rozvoj

Domovník (69-069-M)
Administrativní pracovník společenství vlastníků (69-068-N)

Autorizující orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí

Topič nízkotlakých parních kotlů (69-059-E)
Topič nízkotlakých teplovodních kotlů (69-060-E)
Obsluha regálových zakladačů (37-071-H)
Jeřábník tř. A (23-034-H)
Vazač břemen (37-043-H)