29.01.2024

Dne 9. ledna 2024 byly MŠMT schváleny a 30. ledna 2024 zveřejněny standardy následujících profesních kvalifikací:

Autorizující orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Garant/garantka bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání (75-017-N) revidovaný standard
Instruktor/instruktorka běžeckého lyžování (74-041-M)

Autorizující orgán Ministerstvo zemědělství

Pracovník/pracovnice pro rekondici a regeneraci malých zvířat (41-140-M)

Autorizující orgán Ministerstvo pro místní rozvoj

Číšník/servírka (65-008-H) revidovaný standard
Instruktor/instruktorka horské služby (65-019-M) revidovaný standard
Jednoduchá obsluha hostů (65-007-H) omezena platnost

Autorizující orgán Ministerstvo vnitra

Zámkař/zámkařka (69-038-H) revidovaný standard

Autorizující orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu

Drogista/drogistka (66-041-H) revidovaný standard
Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování výbušnin (28-116-H)
Obsluha strojů a zařízení v dole (21-087-H)
Vrtač/vrtačka průzkumných vrtů (21-013-H) revidovaný standard
Horník kombajnér / hornice kombajnérka rubání a ražení (21-033-H) revidovaný standard
Klapkař/klapkařka (21-032-H) revidovaný standard
Horník předák / hornice předačka rubání a ražení (21-034-H) revidovaný standard
Horník/hornice v ostatních činnostech v dole (21-035-H) revidovaný standard
Vrtač/vrtačka pro trhací práce (21-068-H) revidovaný standard
Vrtač/vrtačka v dole (21-054-H) revidovaný standard
Obsluha nakládacích a přibírkových strojů v dole (21-070-H) revidovaný standard
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) revidovaný standard
Topenář/topenářka (36-004-H) revidovaný standard
Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) revidovaný standard
Technolog/technoložka těžby ropy a zemního plynu (21-026-M) revidovaný standard
Pracovník/pracovnice výplachového servisu (21-045-M) revidovaný standard
Výplachový technik / výplachová technička (21-048-M) revidovaný standard
Technik/technička přípravy lomové těžby (21-049-M) revidovaný standard
Technolog/technoložka důlního díla (21-056-M) revidovaný standard
Dispečer/dispečerka lomové těžby (21-063-M) revidovaný standard
Dispečer/dispečerka důlní výroby (21-064-M) revidovaný standard
Technik/technička řízení montáže a údržby strojní dopravy (21-073-M) revidovaný standard
Operátor/operátorka pásové dopravy (21-074-M) revidovaný standard
Operátor/operátorka podzemního zásobníku plynu (21-075-M) omezena platnost