28.05.2024

Dne 28. května 2024 byly zveřejněny standardy následujících profesních kvalifikací:

Autorizující orgán Ministerstvo pro místní rozvoj

Průvodce/průvodkyně cestovního ruchu (65-021-N) revidovaný standard
Průvodce/průvodkyně Prahou (65-028-N) revidovaný standard

Autorizující orgán Ministerstvo vnitra

Vedoucí detektiv/detektivka (68-002-T) revidovaný standard
Detektiv/detektivka pro prošetřování událostí (68-007-R) revidovaný standard
Detektiv zpravodajský pracovník / detektivka zpravodajská pracovnice (68-010-R) revidovaný standard
Detektiv koncipient / detektivka koncipientka (68-009-M) revidovaný standard
Pracovník/pracovnice převozu finanční hotovosti a cenin (68-004-H) revidovaný standard

Autorizující orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podlahář/podlahářka dřevěných podlah (36-033-H) revidovaný standard
Podlahář/podlahářka povlakových podlah (36-036-H) revidovaný standard
Podlahář/podlahářka sportovních podlah (36-081-H) revidovaný standard
Podlahář/podlahářka průmyslových podlah (36-082-H) revidovaný standard
Podlahář/podlahářka laminátových podlah (36-161-H) revidovaný standard
Ruční tkadlec/tkadlena (82-051-H) revidovaný standard

Autorizující orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instruktor/instruktorka vodní turistiky (74-026-M) revidovaný standard

Autorizující orgán Ministerstvo životního prostředí

Realizátor/realizátorka zelených střech (41-139-M)

Autorizující orgán Ministerstvo zdravotnictví

Manikér a nehtový designér / manikérka a nehtová designérka (69-024-H) revidovaný standard
Pedikér a nehtový designér / pedikérka a nehtová designérka (69-025-H) revidovaný standard
Kosmetik/kosmetička (69-030-M) revidovaný standard