23.08.2015

Ať už jste předchozí zaměstnání opustili z vlastního rozhodnutí nebo pod tlakem okolností, případně o změně zatím jen potichu uvažujete, ocitli jste se právě na začátku procesu. Jak postupovat, abyste našli pro sebe to pravé?

V poslední době se stále častěji setkávám s lidmi, kteří se (třeba i ve středním nebo vyšším věku) rozhodli opustit svou dosavadní práci a začít dělat něco úplně jiného.

Lidé nejčastěji uvažují o změně práce či kariéry, protože:

 • dělají práci, která je dlouhodobě nebaví, nudí či ubíjí,
 • dosáhli vrcholu v tom, co dělají, a nemají kam dál růst,
 • jsou v práci unavení, přepracovaní či vyhořelí,
 • cítí potřebu změnit svůj životní styl: začít víc žít, nejenom pracovat,
 • přišli o práci nebo jim hrozí propuštění,
 • jsou frustrovaní z toho, že ve své práci nevidí žádný smysl,
 • dělají práci, která je v rozporu s jejich hodnotami a přesvědčením,
 • ve své práci nemohou plně využít své schopnosti a potenciál,
 • nemohou dál dělat svoji práci kvůli změně životních okolností (např. narození dítěte, nemoc, péče o staré rodiče),
 • mají už po krk svého šéfa či svých kolegů.

Je vám některá položka z tohoto seznamu povědomá? Týká se to i vás?

Někteří lidé v takové situaci jen vymění jednoho zaměstnavatele za jiného. Jiní se odhodlají k mnohem radikálnější změně a změní zcela svůj obor nebo profesi, případně se pustí do vlastního podnikání.

Co chci dělat?

Změna kariéry se obvykle neodehraje ze dne na den, je to dlouhodobý proces. Motivace ke změně je často negativní: Tohle už dělat nechci! – Tady už nevydržím ani den! Je nám tedy často jasné, co nechceme. Ale co chceme místo toho? Co jiného bychom měli dělat? Jakým směrem by se naše budoucí kariéra měla ubírat?

Mnoho lidí setrvává v neuspokojivém zaměstnání a nemohou se odhodlat ke změně právě proto, že nemají jasno v tom, co jiného by vlastně měli dělat. Jak se tedy pohnout dopředu?

Když v člověku definitivně uzraje rozhodnutí, že je čas na změnu (nebo ho k tomu donutí okolnosti), potřebuje postupně projít pěti fázemi:

1. Sebepoznání

Aby se člověk mohl dobře rozhodnout, co dělat, musí poznat sám sebe. Prozkoumejte důkladně, co vás vlastně baví.

 • Jaké činnosti děláte rádi a přinášejí vám uspokojení?
 • Jaké jsou vaše silné stránky, co umíte opravdu dobře, k čemu máte nadání, co vám jde snadno?
 • Jaký je váš žebříček hodnot, co je pro vás opravdu důležité?
 • Kdy v minulosti vás vaše práce nejvíce uspokojovala a proč, kdy tomu bylo naopak?
 • Co rozhodně dělat nechcete, čemu byste se v budoucnosti chtěli vyhnout?
 • Koho po pracovní stránce obdivujete, komu byste se chtěli podobat? Komu jeho práci závidíte a proč?
 • Jaký je váš přirozený biorytmus a jaké rozložení pracovních aktivit a míra pracovní zátěže vám vyhovuje?
 • Jaký jste osobnostní typ? S jakými typy lidí se vám nejlépe spolupracuje?

2. Prozkoumávání možností

Není třeba se okamžitě rozhodnout, co budete dělat dál. Dejte si na čas a prozkoumávejte různé možnosti. Zcela nezávazně si hrajte na "co by kdyby", představujte si sami sebe v různých rolích a prostředích.

 • Postupně si vypracujte seznam několika činností či profesí, které by se vám líbily.
 • Napište si, co vás na těchto činnostech nejvíc přitahuje a co vás naopak odrazuje, z čeho máte obavy.
 • Zjistěte, jaké znalosti, dovednosti a další podmínky či požadavky jsou potřebné pro jejich vykonávání.
 • Najděte a zkontaktujte lidi, kteří už tyto činnosti úspěšně vykonávají, zeptejte se jich na jejich zkušenosti.

3. Rozhodování

Určete si kritéria, která jsou pro vás ve vztahu k vaší budoucí práci důležitá (např. množství volného času, možnost cestování, výše příjmu atd.) a posuďte podle nich svůj "shortlist" pracovních aktivit. Představte si sami sebe, pokud byste se rozhodli pro určitou možnost, za rok nebo za pět let. Jak bude vypadat váš život? Jak se budete cítit? Jak budete zpětně hodnotit své rozhodnutí?

Existuje ještě řada dalších rozhodovacích technik, které můžete použít. Pokud vám žádná z nich nepomůže, hoďte si prostě korunou! Nenechte se svázat a ochromit pocitem osudovosti a nezvratnosti vašeho rozhodnutí. Nerozhodujete se přece jednou provždy na celý zbytek svého života. Práci můžete změnit, kolikrát budete chtít, pokud vám vaše rozhodnutí časem přestane vyhovovat. I když se teď rozhodnete dobře, jak můžete vědět, co bude za pět nebo za deset let? Je možné, že se časem dostanete do situace, kdy budete pociťovat potřebu další změny. A proč ne?

4. Plánování

Jakmile jste se jednou rozhodli, už neotálejte a jděte hned do akce! Sestavte si svůj akční plán. Naplánujte si kroky, které bude potřeba učinit na cestě k vaší nové práci, a dejte těmto krokům konkrétní termíny. Takovými kroky může být např. přihlášení se na kurz, oslovení potenciálních zaměstnavatelů, zpracování podnikatelského záměru...

5. Realizace

Pusťte se do realizace vašeho akčního plánu, pěkně krok za krokem. Dodržujte naplánovaný harmonogram, případně ho upravte podle aktuální situace. Každý krok vyhodnoťte: co se podařilo, co se nepodařilo a co z toho pro vás vyplývá? Za každý úspěšně zrealizovaný krok se nezapomeňte odměnit.

Všemi těmito fázemi můžete procházet buď sami, nebo požádat o pomoc dobrého kamaráda. Můžete také využít služeb profesionálního kouče. Kouč je specialista na vyjasňování situace a na hledání řešení. Ví, jak vám položit ty správné otázky a určit nejdůležitější milníky na vaší cestě, pomůže vám dívat se na věc z různých úhlů pohledu, udržuje vás zaměřené na cíl.

Zdroj: psychologie.cz

Pro každého, kdo chce ve svém profesním životě něco změnit: