19.11.2014

Další ze série setkání zaměstnavatelů, kteří ve své firemní praxi prověřili kvalitu Národní soustavy kvalifikací (NSK) nejen při získávání nových zaměstnanců, se tentokrát uskutečnilo 1. října v Českých Budějovicích. V prostorách hotelu Budweis se sešli personalisté a ředitelé významných firem převážně z jihočeského regionu, aby ve slavnostní atmosféře převzali ocenění své práce v podobě certifikátu NSK.

Příběhy NSK z pohledu zaměstnavatelů Zástupci některých oceněných společností časopisu Komora.cz v krátkosti odpověděli na otázku, jak využívají NSK ve své praxi.

Bc. PETRA ŠAFAŘÍKOVÁ Personální ředitelka, Europasta SE

Naše společnost Europasta SE využívá NSK především jako podkladový zdroj při tvorbě popisů pracovního místa, a to zejména kvalifikačních požadavků. Návazně k tomuto i jako vodítko k rozvojovým plánům či kompetenčním modelům nebo ke specifickým pracovním pozicím. Národní soustava kvalifikací nám s provázaností na Národní soustavu povolání slouží i jako zdroj informací při tvorbě inzerce volných pracovních pozic.

NADĚŽDA KURŠOVÁ HR manager, TSE, spol. s r. o.

V TSE, spol. s r. o., nyní zpracováváme nový systém popisů pracovních činností, a to stylem zpracování rolí ve firmě. Jde o to, že každý pracovník – zaměstnanec by měl pochopit, jakou roli ve firmě má a jakými činnostmi naplní její poslání. To samozřejmě znamená, že se musí zamyslet nad svými činnostmi, jejich smyslem a umět je popsat. Pro to, aby se nám nestalo, že něco „opomeneme“, co bychom v nových popisech posléze postrádali, opíráme se z velké části nejen o vlastní zkušenosti, podporu našich dlouholetých zaměstnanců, ale i o popisy, které lze najít v NSK.

NSK je skvělý nástroj pro zaměstnavatele i zaměstnance, kteří potřebují nastavit nebo „oprášit“ popisy činností nebo procházejí obdobím, kdy ve firmě dochází k reorganizaci. Velmi důležitou funkcí jsou přehledy, jaké činnosti jsou pro danou profesi obvyklé. Jistě se mnohé firmy od NSK rády odpíchnou při sledování efektivity práce v jednotlivých profesích ve vlastní firmě – mám na mysli přetíženost a nevytíženost.

Při výběru kvalifikovaných pracovních sil, a hlavně po jednání se zástupci některých odborných škol vím, že rekvalifikace dle NSK naprosto splňuje požadavky, které na určité pracovní profese máme, a proto pokud uchazeč o práci bude mít rekvalifikaci v rámci NSK, je zaručena kvalita vědomostí.

BLANKA VESELKOVÁ House manager, BRITEX – CZ, s. r. o.

Naše společnost se dynamicky rozvíjí, a do svých řad tedy hledáme stále nové kolegy a kolegyně.

Při stanovení kritérií pro výběr zaměstnanců jsme zcela „zrovnoprávnili“ kvalifi kaci dosaženou standardním způsobem s kvalifi kací dosaženou a potvrzenou prostřednictvím projektu NSK.

Rozhodně zamýšlíme více se zapojit i do tvorby standardů a jejich ověřování.

ŠÁRKA ZÍKOVÁ HR manager, Rodenstock ČR, s. r. o.

Zapojení do projektu NSK u nás spočívá v několika aktivitách. Při uveřejnění volných pracovních míst na Úřadu práce přidáváme informaci o odpovídající kvalifikaci v rámci NSK. Data z NSK jsme využili u popisu pracovních míst ve firmě a při plánování vzdělávání a dalšího rozvoje (zejména se specifikací na kvalifikaci oční optik). Při benchmarku mezd jsme využili i NSP.

Ing. JAROMÍR POLÁŠEK LAG manager, Občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP se dlouhodobě snaží o podporu vzdělávání nejen svých zaměstnanců (účast na celoživotním vzdělávání, specializované kurzy, zvyšování profesní kvalifikace), ale snaží se i o nabídku vzdělávání pro své členy a obyvatele regionu Šumavy. Nabízí proto vzdělávání v cestovním ruchu, projektovém managementu, osobnostním rozvoji, ale i kratší kurzy zaměřené na mediální svět a práci s moderními technologiemi.

Zdroj: Komora.cz, Petra Soukupová