23.02.2015

Doplnit si v produktivním věku své profesní vzdělání nebo profesi zcela změnit bez dlouhých let strávených ve školní lavici? Tuto jedinečnou možnost nabízí tzv. zkrácené studium, které je stále ještě málo známou cestou ke vzdělání.

„Když se zeptám, jestli si nechtějí něco dostudovat, většina dospělých se lekne,“ říká Jolana Palinková, poradkyně, která se na olomouckém pracovišti Úřadu práce ČR zabývá volbou a změnou povolání. „Představují si, že se budou muset na několik let vzdát svého soukromého života a jen se učit. Jsou překvapení, když zjistí, že je možné získat další maturitní vysvědčení nebo výuční list dokonce už za rok,“ usmívá se poradkyně.

Zkrácené studium je moderní forma odborného vzdělání, která vede k získání výučního listu nebo maturity. Je určena těm, kteří alespoň jeden výuční list nebo maturitní vysvědčení již získali. Délka studia je jeden až dva roky v denní formě, maximálně tři roky v dálkové, večerní a dalších formách studia. Studium zahrnuje pouze odborné předměty, je tedy intenzívní a zaměřené jen na to, co účastník vzdělávání skutečně potřebuje.

Úřad práce využívá ve spolupráci se zaměstnavateli také koncept profesních kvalifikací při rekvalifikacích do profesí nedostatkových na trhu práce. Zatím to byla např. obsluha CNC strojů, soustružení, obrábění, montér elektrických rozvaděčů, opravář strojů a zařízení, brašnář. Nejkratší rekvalifikace, které vedou k získání profesní kvalifikace, trvají pouhý měsíc.

zdroj: Radniční listy města Olomouc

Vaše nová kvalifikace: vzdelavaniaprace.cz