30.01.2015

Stále více firem v České republice si uvědomuje, že bez odborně kvalifikovaných zaměstnanců nemohou dosahovat dobrých výsledků, a do vzdělávání svých pracovníků neváhají investovat miliónové částky. Nejvíce tuzemské firmy investují do školení odborných znalostí, vytvářejí si i vlastní školicí střediska.

„Postoj českých zaměstnavatelů ke vzdělávání jejich zaměstnanců je v současnosti příznivý. Úspěšné firmy investují i desítky miliónů korun do vlastních vzdělávacích center, interních lektorů a koučů,“ připomněl ředitel Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák. Další vzdělávání je však klíčové nejen pro zaměstnavatele, ale i pro samotné zaměstnance.

Lepší uplatnění, ale i pocit uspokojení

Jak vyplývá z průzkumu portálu Jobs.cz zaměřeného na profesní vzdělávání v loňském roce, pro 80 % Čechů je hlavním faktorem při rozhodování o dalším studiu především zvyšování kvalifikace, které jim následně umožní lepší uplatnění na trhu práce. Další faktor představuje pocit uspokojení, který je v tuzemsku podstatný pro 82 % lidí. Aktuálním trendem je podle průzkumu Jobs.cz školení takzvaných hard skills, tedy odborných znalostí pro daný obor. To v současnosti využívají zejména podniky s technickým zaměřením.

„K tomu, aby zaměstnanci zvýšili svou konkurenceschopnost, je důležité prohlubovat odborně-technické znalosti produktů. Neméně důležité je také zaškolování nových zaměstnanců, kvůli čemuž jsme zřídili nové školicí středisko. Díky tomu šetříme značné finanční náklady a rovněž můžeme flexibilně reagovat na poptávku na trhu práce,“ uvedla Lada Heydová, personální ředitelka společnosti ZKL, která je jedním z našich největších exportérů v oblasti strojírenství.

Zaměstnavatelé podceňují měkké dovednosti

V rámci vzdělávání zaměstnanců je přitom třeba se zaměřit nejen na rozšiřování a prohlubování odborných znalostí, ale také na rozvoj osobních dovedností zaměstnanců. Mezi ně patří například schopnosti argumentace, prezentace či asertivity, které jsou odborně nazývány soft skills (měkké dovednosti). Právě jejich školení však podle odborníků nemají zaměstnavatelé příliš v oblibě.

„Školení soft skills jsou považována za nadstavbová a zbytná, přestože právě tyto dovednosti často rozhodují o úspěchu firmy na trhu,“ zdůraznila viceprezidentka Asociace institucí vzdělávání dospělých Jana Brabcová.

Láká informatika i účetnictví

Vedle technických znalostí jsou u zaměstnanců v současnosti oblíbená školení pro práci s informačním systémem a další tematicky zaměřené semináře. „Zaznamenáváme zvýšený zájem o školení s informačním systémem SAP a dále o semináře zaměřené na detailnější rozbor témat z oblasti účetnictví, controllingu, mzdové či právní agendy,“ upřesnila Heydová.

Jedním z důvodů, proč se firmy čím dál více uchylují k dlouhodobému vzdělávání zaměstnanců, může být i výrazná podpora ze strany státu a Evropské unie. „Rozhodující podíl vzdělávání zaměstnanců lze uplatnit jako daňově uznatelný výdaj a navíc řada vzdělávacích projektů je realizována s příspěvkem z Evropských strukturálních fondů,” upřesnil Pavel Hulák.

Firmy mohou získat podporu

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, který bude končit letos v srpnu, vyčlenilo například ministerstvo práce a sociálních věcí z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost celkovou částku 900 miliónů korun. Z toho může ministerstvo poskytnout příspěvek na mzdové náklady na zaměstnance během školení ve výši až 25 500 Kč.

Zdroj: novinky.cz / Právo