15.07.2014

Hospodářská komora získala pro rok 2014 další nové oprávnění v oblasti zkoušek profesních kvalifikací dle zákona 179/2006 Sb. Ve spolupráci s odborným garantem, Cechem kamnářů České republiky, HK ČR rozšířila portfolio zkoušek profesních kvalifikací o Kamnáře montéra topidel .

Společně s profesní kvalifikací Kamnář pro renovaci dobových topidel, o kterou má HK ČR také v úmyslu zažádat, umožňují tyto dvě profesní kvalifikace získání úplné profesní kvalifikace Kamnář.

Získání dokladu o zkoušce Kamnář montér topidel představuje potvrzení, že její úspěšný absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný: * orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci; v normách a v technických podkladech pro montáž topidel, včetně zkoušek jejich připojení; * zvolit nářadí, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení a pracovní pomůcky pro montáž topidel; * navrhnout pracovní postupy pro montáž

            topidel; * posuzovat kvalitu kamnářských materiálů

            dostupnými prostředky; * dopravit a skladovat materiály; * provést výpočet spotřeby materiálů; * spojovat kamnářské materiály; připravit a použít

            kamnářské stavební a spárovací hmoty; * upravovat kamnářské keramické a kovové materiály ručně a strojně; * kompletovat stavebnicová topidla; * instalovat průmyslově vyráběná topidla; * připojovat topidla na komín; * čistit a udržovat topidla; * topit v lokálních topidlech; * prokázat znalosti materiálů pro kamnářské

            práce; * zhotovovat tepelné izolace topidel; * zdít a omítat zdiva topidel; omítat teplosměnné

            plochy topidel; * obsluhovat a udržovat ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení pro kamnářské a zednické práce.

Zkoušky budou probíhat v Praze, která je schváleným kontaktním i zkušebním místem pro výše zmíněnou profesní kvalifikaci.

Více informací zkouškách profesních kvalifikací je možné prostudovat na vzdelavaniaprace.cz.

 

Zdroj: komora.cz