15.01.2015

Nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a znalostmi na trhu práce a jeho dopad především na nezaměstnanost mladých lidí trápí mnoho členských států EU. Z tohoto důvodu uspořádala v listopadu Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, jíž je Hospodářská komora České republiky členem, spolu s Výborem regionů konferenci na téma "Předvídání a poskytování znalostí na regionální úrovni".

Cílem konference, která se uskutečnila jako první z mnoha akcí a projektů v rámci společného akčního plánu EUROCHAMBRES a Výboru regionů, bylo představit nástroje předvídání potřebných znalostí a dovedností na regionální úrovni. Toto předvídání pomáhá místním orgánům vyvinout strategický přístup ke vzdělání a školení, rozvíjení odborných znalostí může navíc pomoci podnikům vybavit budoucí zaměstnance schopnostmi a znalostmi, které potřebují k vlastnímu růstu.

Během konference představil Friedrich Brieger z berlínské komory aplikaci „Sledování kvalifikace zaměstnanců“ (Fachkräft emonitor), která zobrazuje rozdíl mezi poptávkou po odborných vlastnostech v jednotlivých odvětvích a profesích a jejich nabídkou. Internetová aplikace poskytovaná komorou je v období 2005–2030 dostupná všem zdarma. Předvídání a poskytování znalostí na komorové úrovni je zcela automatické, neboť se řada komor zapojuje do poskytování vzdělávání. Například německá a rakouská komora se do odborného vzdělávání zapojují velmi intenzivně skrze tzv.

duální systém, kde je „teorie v rukách státu, praxe (a to i finančně) pak v gesci firem“. Duální systém učňovské přípravy pomáhá odhalit požadované kvalifikace v dlouhodobějším horizontu a v tomto ohledu vzdělat kvalifikované pracovníky.

 

Evropské panorama znalostí

Dalším příkladem předvídání a poskytování znalostí na regionální úrovni byla prezentace činností Rady pro odborné vzdělávání města Terrassa. Rada přispívá k plánování místní nabídky a propagování odborného vzdělávání pomocí informativních kampaní, výukových programů pro studenty, zprostředkovávání mezinárodních a místních odborných stáží, předávání zkušeností mezi generacemi nebo se zahraničními subjekty. Mechanismy, které regiony používají pro zlepšení situace na pracovním trhu, můžeme také najít ve Francii, Itálii nebo Baskicku, kde regiony analyzují pracovní trh a jeho vývoj v jednotlivých sektorech a poskytují pro každou profesi přehled potřebných kvalifikací a znalostí.

Podle Michaela Horgana z Evropské komise představí Komise začátkem roku 2015 předpověď nerovnováhy na pracovním trhu až do roku 2025. V této chvíli již Komise spravuje portál „Evropské panorama znalostí“ (EU Skills Panorama), který na základě statistických indikátorů poukazuje na povolání s potenciálem rychlého růstu a na povolání s velkou mírou neobsazených pracovních míst. Panorama poskytuje informace pro příslušná odvětví, profese a členské země EU.

Zdroj: komora.cz, Alena Mastantuono