14.01.2015

Vysokoškoláka Tomáše Vítka z Brna nebavilo jeho zaměstnání v ekonomické sféře, zato ho bavilo vaření. Šel tedy za svým snem a složil v Brně kvalifikační zkoušku z gastronomie. Dnes vaří v Bohémě a je spokojený.

Těm, kteří se podobně jako Tomáš rozhodli např. najít si či změnit zaměstnání, rekvalifikovat se a pracovat na svém profesním růstu, bude výborným průvodcem a rádcem portál www.vzdelavaniaprace.cz.

            Pokud se zde zdarma zaregistrují a vytvoří si svůj profil, otevře se jim cesta k nabídce volných míst, profesí a profesních kvalifikací, kurzů a zkoušek. Při vyhledávání si mohou nastavit filtr či funkci „hlídací pes“, která je bude informovat o aktuální nabídce dle jimi zadaných parametrů.

            Zájemci z celé České republiky zde najdou vzájemně propojené a zásadní informace o tom, co musí k vykonávání dané profese umět, kde se to mohou naučit, kde mohou složit zkoušku, po jejímž absolvování získají celostátně platný doklad o nové kvalifikaci, a kde jim nabízejí práci v daném oboru.

Registr pod správou státu Jedním z potřebných oborů (nejen proto, že jeho představitelé údajně nosí štěstí), v němž se mohou Brňané nově kvalifikovat přímo ve svém městě, je například kominík. Uchazeči o tuto profesi tak budou i onu pověstnou kapičku štěstí sami potřebovat ve dnech 16.-20. února při závěrečných zkouškách na Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy.

            Portál, který svým uživatelům -jednotlivcům i firmám - usnadňuje vzájemnou komunikaci, souvisí s projektem Národní soustava kvalifikací. Tak se nazývá průběžně budovaný, státem podporovaný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v České republice.

            Rozvoj a implementaci Národní soustavy kvalifikací zajišťuje projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy financovaný Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR. Řešitelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání.

Zdroj: Brněnský metropolitan, Markéta Žáková