18.05.2014

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci se Společenstvím čerpacích stanic ČR jako odborným garantem rozšířila své portfolio zkoušek profesních kvalifi kací. Nově se jedná o oprávnění zkoušet profesní kvalifi kaci změřenou na oblast osobních a provozních služeb.

Pro tuto oblast zkoušek bude HK ČR ve spolupráci se Společenstvím čerpacích stanic České republiky ověřovat profesní kvalifi kaci „Obsluha čerpací stanice s PHL“. Schválené zkušební a kontaktní místo může Komora nabídnout ve Veselí nad Moravou.

První zkoušky již na konci června

Odborná spolupráce se Společenstvím čerpacích stanic ČR přináší především profesionální přístup a vysokou kvalitu ověřování znalostí a dovedností uchazečů a nominaci autorizovaných zástupců z řad odborníků s letitou praxí v dané problematice. HK ČR již nyní s odborným garantem spolupracuje na přípravě a první zkoušky jsou plánovány na přelom června a července roku 2014.

Více informací o těchto nových zkouškách profesní kvalifi kace, stávajícím portfoliu služeb HK ČR v této oblasti a také přihláškové formuláře zájemci najdou přímo na webových stránkách Komory na adrese www.komora.cz/pro-podnikani/vzdelavani/profesni-kvalifi kace-zkousky-aos. Podrobnější informace k obsahu zkoušky je možné získat na www.narodni-kvalifi kace.cz ve skupině osobní a provozní služby. K dispozici je také kontaktní e-mail zkousky@komora.cz.

 

***

 

O SČS ČR

 

Společenství čerpacích stanic ČR je sdružením podle zákona 83/1990 Sb. Patří mezi členy mezinárodního sdružení Union Pétroleriere Européenne Indépendante – Evropské unie nezávislých petrolejářů (UPEI) a v roce 2007 se stalo oborovým společenstvem Hospodářské komory České republiky. Členové Společenství provozují přes 100 čerpacích stanic klasických pohonných hmot a je mezi nimi i 13 distributorů pohonných hmot, kteří mohou provozovat velkoobchod s PHM. Činnost Společenství je zaměřena zejména na podporu, prosazování a obhajobu zájmů a požadavků svých členů vůči orgánům státní správy, organizování vzájemné spolupráce členů při řešení společných problémů, racionální využití tuzemských dodavatelů služeb a surovin, řešení ekologických problémů, zajišťování odborné pomoci při vydávání odborné literatury a specializovaných časopisů. SČS se také podílí na spoluřešení odborného školství, vzdělávání dospělých a na tvorbě kvalifi kací NSK 2.

zdroj: Komora.cz, 2.5.2014