27.10.2013

V dnešní nelehké ekonomické době je velmi důležité, aby podpora malých a středních firem nebyla realizována pouze formou velkých projektů či investičních příležitostí na národní úrovni, ale aby byly podnikům poskytovány služby na míru v jednotlivých krajích České republiky. Právě regionální podpora může bezprostředně podpořit lokální podnikatele a napomoci jim čelit každodenním hospodářským nástrahám.

Krajská hospodářská komora jižní Moravy (KHK JM) realizuje projekty financované evropskými, státními či regionálními dotačními programy.

            Díky tomu pořádá akce pro podnikatele, poskytuje odborné poradenství, nabízí kurzy profesních kvalifikací, cíleně podporuje vědu, výzkum a inovace. Podrobné informace o aktivitách komory jsou na webových stránkách www.khkjm.cz.

Krajská hospodářská komora jižní Moravy (KHK JM) pořádá tyto akce:

 

Kurzy profesních kvalifikací

 

Budou se konat od listopadu 2013 do konce února 2014.

Mimo stavební sezonu pořádá KHK JM kurzy profesních kvalifikací pro oblast stavebnictví (například zedník, podlahář, malíř, kominík, elektrikář a další), vytvořené podle Národní soustavy kvalifikací. Nabízíme jedinečnou příležitost zúčastnit se zdarma těchto kurzů.

            Kurzy jsou určené pro zaměstnance, OSVČ, ale i pro nezaměstnané. Lektory jsou odborníci s dlouholetou praxí. Účastí v našich kurzech získáte zdarma znalosti v dané profesní kvalifikaci, zdarma studijní materiály, potřebnou průpravu pro následné složení zkoušky z určité profesní kvalifikace a informace, kde zkoušku složit, nové kontakty, které můžete využít v praxi.

 

Zahraniční obchodní mise

 

KHK JM ve spolupráci s Jihomoravským krajem aktivně napomáhá exportu pořádáním zahraničních obchodních misí pro jihomoravské podnikatele.

            Nejžádanějšími destinacemi jsou Rusko, Ukrajina a Srbsko.

            KHK JM pro přihlášené jihomoravské firmy předjednává schůzky s místními společnostmi, zajišťuje setkání s reprezentanty místní veřejné správy, koordinuje dopravu, ubytování a doprovodný program.

            Podnikatelé mise vítají jako příležitost k nalézání nových trhů a potenciálních kontraktů.

 

Podpora firem s inovačním potenciálem

 

KHK JM založila dvě společnosti (VTP Brno, a. s., a Biology Park Brno, a. s.), které připravují výstavbu technologických parků.

            Nyní nabízíme českým firmám možnost výhodného zasídlení v připravovaném vědeckotechnickém a biotechnologickém parku.

            Nabídka prostor k zasídlení je primárně určena pro technologicky orientované společnosti s inovativním potenciálem, vědeckovýzkumné organizace, klastry nebo start­up projekty.

            Těmto subjektům nabízíme kromě pronájmu plně vybavených administrativních prostor, laboratoří, poloprovozních prostor, konferenčních místností a parkovacích stání, doplněných o standardní služby spojené se správou nemovitosti, také komplexní poradenství pro oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví, výběru a řešení projektů i zprostředkování kontaktu s vysokými školami a vědeckými pracovišti.

            Velkou výhodou našich připravovaných technologických parků je, že nabízíme nákup technologického vybavení z našich zdrojů přesně podle požadavků zasídlených firem. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách: www.titc­vtp.cz.

 

Mezinárodní konference

 

KHK JM pořádá každoročně tematicky zaměřené konference (zahraniční obchod, energetika, stavebnictví, cestovní ruch a odborné vzdělávání), kterých se účastní vrcholní představitelé institucí EU, státní správy a samosprávy, manažeři významných firem, odborníci na danou problematiku.

            Podnikatelé vnímají konference jako skvělou příležitost získání nových, odborných informací a navázání kontaktů pro rozvoj jejich podnikání.

 

Setkání podnikatelů

 

KHK JM pořádá podnikatelská setkání, která jsou skvělou příležitostí pro jihomoravské firmy k navázání nových obchodních kontaktů na regionální úrovni. Účastní se jich též zástupci samosprávy.

Vítaným kulturním zpestřením je divadelní představení, které probíhá v druhé půli akce.

 

Semináře, workshopy a inovační kluby

 

KHK JM organizuje vzdělávací akce pro rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců firem a OSVČ. Vítanou platformou jsou též inovační kluby. Jedná se o setkání odborníků z firem se zkušenostmi se zaváděním inovací (zlepšení produktů, procesů výroby, organizace činností ve společnosti, marketingu a prodeje) se zástupci vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a akademickými pracovníky univerzit s výzkumnými týmy či ústavy za účelem zlepšení spolupráce podnikatelské a akademické sféry.

 

Informační místa pro podnikatele (InMP)

 

KHK JM provozuje zdarma informační místo, kam se podnikatelé obracejí s žádostmi o poskytnutí různorodých informací.

            Nejčastější dotazy se týkají zakládání obchodních společností, vydávání certifikátů o původu zboží, obchodních misí na východní trhy, pracovního a živnostenského práva. Podnikatelé nejčastěji sdělují své dotazy telefonicky nebo na osobních schůzkách.

Zdroj: Vyškovské noviny , 25.10.2013