06.01.2015

Národní soustava kvalifikací (NSK) je nástroj, umožňující získat kvalifikaci bez návratu do počátečního vzdělávání, tedy do školy, a tedy i významný nástroj pro personální řízení. V katalogu NSK je aktuálně zveřejněno již 641 profesních kvalifikací, které nejen že definují kvalifikační předpoklady pro určitý typ pracovních výkonů, ale vymezují i požadavky na schopnosti a dovednosti, které musí zájemci o kvalifikaci splňovat a splnit před zkoušející autorizovanou osobou. To, že má systém opodstatnění, dokládá nejen přes 105 000 držitelů těchto osvědčení na trhu práce, ale i to, že se k němu aktivně hlásí a v personálních procesech využívá více než 1000 firem ze všech regionů ČR.

Na zkušenosti s využitím NSK jsme se některých firem zeptali:

Co vám přineslo využití NSK v personální praxi?

            „Naše společnost Europasta SE využívá NSK především jako podkladový zdroj při tvorbě popisů pracovního místa a to zejména kvalifikačních požadavků. Návazně k tomuto i jako vodítko k rozvojovým plánům či kompetenčním modelům nebo ke specifickým pracovním pozicím. Národní soustava kvalifikací nám s provázaností na Národní soustavu povolání slouží i jako zdroj informací při tvorbě inzerce volných pracovních pozic“. Europasta SE, Bc. Petra Šafaříková, personální ředitelka „V TSE, spol. s r.o., nyní připravujeme nový systém popisů pracovních činností, a to stylem zpracování rolí ve firmě. Jde o to, že každý pracovník - zaměstnanec by měl pochopit, jakou roli ve firmě má a jakými činnostmi naplní její poslání. To samozřejmě znamená, že se musí zamyslet nad svými činnostmi, jejich smyslem a umět je popsat. Aby se nám nestalo, že něco „opomeneme“, co bychom v nových popisech posléze postrádali, opíráme se z velké části nejen o vlastní zkušenosti, podporu našich dlouholetých zaměstnanců, ale i o popisy, které lze najít v NSK. NSK je skvělý nástroj pro zaměstnavatele i zaměstnance, kteří potřebují nastavit nebo „oprášit“ popisy činností nebo procházejí obdobím, kdy ve firmě dochází k reorganizaci. Velmi důležitým přínosem je získání přehledu, jaké činnosti jsou pro danou profesi obvyklé. Firmám NSK také pomůže při sledování efektivity práce v jednotlivých profesích (přetíženost a nevytíženost). Při výběru kvalifikovaných pracovních sil a hlavně po jednání se zástupci některých odborných škol vím, že rekvalifikace dle NSK naprosto splňuje požadavky, které na určité pracovní profese máme, a proto, pokud bude mít uchazeč o práci rekvalifikaci v rámci NSK, je zaručena kvalita jeho vědomostí.“ TSE spol. s r. o.; Naděžda Kuršová, HR manager „Společnost OHL ŽS, a. s., ve své personální praxi využívá mnoha výhod, plynoucích z výsledků projektu NSK. Patří mezi ně zejména možnost výběru mezi větším množstvím uchazečů o zaměstnání, neboť kvalifikační způsobilost vzešlou z NSK pokládáme za stejnou úroveň vzdělání jako z jiných typů škol. Dále vítáme možnost podílet se na ovlivnění kvalifikačních programů škol, využívání možnosti získání multioborových znalostí našich zaměstnanců, z čehož pramení větší univerzálnost jejich využití při pracovní činnosti. Společnost do své personální práce přejímá i vytvořené standardizované popisy pracovních činností pro jednotlivé profese.“ Národní soustava kvalifikací vám usnadní vaši každodenní personální práci. www.narodnikvalifikace.cz

Zdroj: HR Forum, Mgr. Jan Rupp (OHL ŽS, a.s.)