15.11.2013

Práci hledá každý čtrnáctý Čech. Přesto si zaměstnavatelé stěžují na nedostatek vhodných lidí.

Nezaměstnanost v Česku dosáhla 7,6 procenta. Přesto zůstává řada pracovních míst neobsazena a firmy na ně vůbec nejsou schopny najít dostatečně kvalifikované pracovníky. Situaci má do budoucna vyřešit Národní soustava kvalifikací, díky které lidé budou moci získat požadovanou kvalifikaci, splní-li potřebné zkoušky. „Národní soustava kvalifikací významným způsobem umožní provázat střední vzdělávání se skutečnými potřebami na trhu práce, což se v budoucnu promítne i do rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé obory vzdělání,“ říká 1. náměstek ministra školství Jindřich Fryč.

            Projekt má pomoci například absolventům škol, kteří postrádají praxi, či lidem, kteří chtějí změnit svůj pracovní obor na jiný. Zásadně by pak měl ulehčit situaci zaměstnavatelům. „Profesní kvalifikace jsou vlastně objednávkou zaměstnavatelů. Standardy profesních kvalifikací vznikají jako odraz skutečných potřeb v podnicích a firmách,“ vysvětluje viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Somr.

 

***

 

Kvalifikační kurzy

Národní soustava kvalifikací bude plně fungovat od konce roku 2015

* Již nyní však lidé mohou využít rozrůstající se nabídku kvalifikačních kurzů. Od letošního ledna do srpna jimi prošlo 25 692 lidí.

* Největší zájem je o kurzy zaměřené na získání základních i speciálních počítačových dovedností, účetnictví či sociální a zdravotnickou oblast a o svářečské kurzy.

Zdroj: Metro-Praha, Adam Váchal, 6.11.2013