08.01.2014

Více informací pro odbornou veřejnost

Odbornou veřejností z hlediska NSK se rozumí všichni, kdo NSK vytvářejí, kdo už se podílí nebo by se rádi podíleli na jejím chodu, chtějí se odborně vyjádřit k jejímu poslání, obsahu, fungování. Jde především o orgány, instituce a osoby veřejné a státní správy, vzdělávací a poradenské instituce a osoby, úřady práce aj.

 

 

Chcete se stát autorizovanou osobou - odkaz na návod pro AOs (http://narodni-kvalifikace.cz/Clanky/informace-a-doporuceni-pro-zadatele-o-autorizaci-a-autorizovane-osoby)

Chcete zkoušet podle NSK - musíte se stát AOs, odkaz na návod (http://narodni-kvalifikace.cz/Clanky/informace-a-doporuceni-pro-zadatele-o-autorizaci-a-autorizovane-osoby)

Chcete navrhnout novou kvalifikaci - http://sektoroverady.cz/Partneri/Partner/RadBychSpolupracoval

Chtete vědět, které kvalifikace se vytvářejí – http://www.nuv.cz/cinnosti/analyzy-trhu-prace-rozvoj-kvalifikaci-dalsiho-vzdelavani/kvalifikace/plan-tvorby-profesnich-kvalifikaci-na-rok-2014

Chcete se vyjádřit ke kvalifikaci - odkaz na formulář - do textu uveďte název komentované kvalifikace http://narodni-kvalifikace.cz/Kontakt

Chcete se dozvědět více o procesech probíhajících v NSK a jejím bezprostředním okolí? O jejích počátcích i výhledech do budoucna? Jděte do rubriky „články“ (http://narodni-kvalifikace.cz/prehled-clanku/odborna-verejnost).

Chcete nám něco sdělit nebo se na něco zeptat - http://narodni-kvalifikace.cz/Kontakt

 

Seznam kvalifikací - odkaz na Kvalifikace http://narodni-kvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace