28.05.2015

Jedním z největších zaměstnavatelů na Chebsku je s 320ti zaměstnanci v současné době firma zabývající se kompletací plastových hraček Playmobil a zavlažovacích setů k designovým květináčům Lechuza. Dceřiná společnost německé mateřské firmy Geobra Brandstätter sídlící v Zirndorfu u Norimberka získala na základě hodnocení odborné poroty ocenění Podnikatel města Cheb v kategorii firma už v roce 2013 a také dál se tady snaží vyvíjet své aktivity všemi směry: rozšiřují provoz, navyšují počet pracovních míst a plánují přístavbu nových hal pro montáž a skladové zázemí.

„Díky našim dobrým vztahům s městem jsme získali v anketě Město pro byznys uznání Chebu za přínosnou spolupráci s radnicí města a za totéž navíc Cenu týdeníku Ekonom -Město pro byznys Karlovarského kraje,“ připomíná ředitelka chebského závodu Martina Wunderlichová nedávné úspěchy společnosti.

Firma je aktivně zapojená do systému Národní soustavy kvalifikací (NSK) v personálních procesech, což umožňuje plnohodnotně nahradit některá vzdělání certifikátem. „Byli jsme ocenění čestným certifikátem, který potvrzuje naši společenskou odpovědnost coby řešitele neuspokojivé situace na trhu práce,“ říká Wunderlichová.

            Společnost také absolvovala genderový audit, který potvrdil správnost jejího směřování k rovným příležitostem pro zaměstnance a zaměstnankyně a navíc urychlil formalizaci těchto procesů.

Zdroj: Mladá fronta DNES,  Kraj karlovarský,  Pavel Mrhálek , 28.5.2015