14.07.2015

Proběhla první zkouška z profesní kvalifikace Pokrývač skládaných krytin a Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech.

V obci Knínice na Vysočině v prostorách společnosti Střechy Svoboda a syn se uskutečnila první zkouška z profesní kvalifikace Pokrývač skládaných krytin a Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech. Zkoušku vykonával Lukáš Vejslík, zaměstnanec společnosti, který se rozhodl udělat si v jednom dni dvě zkoušky, které potřebuje ke zvýšení své kvalifikace a následně k vykonávání svého zaměstnání.

„Společnost Střechy Svoboda a syn provádí pokrývačské a klempířské práce s vlastním rozvozem krytin a stavebního materiálu. V příštím roce bude spolu s patnácti zaměstnanci na trhu již 25 let. Pan Lukáš Vejslík byl poslední zaměstnanec, kterému chyběla potřebná kvalifikace pro vykonávání oboru pokrývač,“ vysvětlil Oldřich Svoboda, majitel společnosti.

Provozovatelé této firmy jsou členy Českého cechu pokrývačů, klempířů a tesařů. Hlavním motivem pro založení tohoto cechu přitom bylo přání pozvednout tato řemesla na úroveň, kterou si zasluhují. Každý si jistě uvědomuje, že rčení „střecha nad hlavou“ znamená pro člověka nejen nějakou konstrukci, ale také jistotu kvalitního bydlení pro jeho rodinu a tím jednu ze základních životních jistot.

Zkouška z profesní kvalifikace pokrývač skládaných krytin se skládala z praktické části, kde je důležité hodnotit například organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a používání nářadí. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP, používání osobních ochranných pracovních prostředků a nedílnou součástí hodnocení je kvalita provedení práce. Ústní část, která pokračovala ve druhé polovině dne, hodnotila vědomosti například v orientaci ve stavebních výkresech a dokumentacích, čtení prováděcích výkresů pokrývačských konstrukcí nebo ve výpočtu ploch střech a spotřeby materiálů.

Účastník zkoušky Lukáš Vejslík vysvětluje svou motivaci ke zvýšení profesní kvalifikace Pokrývač skládaných krytin: „Původně jsem se vyučil v oboru řezník. Po pěti letech v tomto oboru jsem přešel ke svému strýci do jeho firmy Střechy Svoboda a syn, kde působím již třináctým rokem. Složením obou zkoušek z profesní kvalifikace Pokrývač skládaných krytin a Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech jsem se vyrovnal svým kolegům, posílil jsem si tím své sebevědomí, a navíc si myslím, že praxe bez potřebné kvalifikace nestačí.“ K náročnosti zkoušky potom dodává: „Zkoušku bych považoval za středně těžkou. Vzhledem k tomu, že praxi v tomto oboru mám již dlouhou, nepotřeboval jsem delší přípravu a zkoušku jsem zvládl. O projektu Národní soustava kvalifikací jsem se dozvěděl v Českém cechu pokrývačů, klempířů a tesařů a řekl si, že tohle je možnost, jak si vzdělání dodělat. Děkuji za tuto příležitost,“ dodal úspěšný absolvent.

 

***

CECH KPT ČR Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky vznikl v roce 1995 na základě dobrovolného sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v oborech klempíř, pokrývač a tesař. Hlavním mottem Cechu KPT ČR je zásada slušného a čestného chování v podnikání, profesní zdatnost a zásada etiky, tímto mottem se musí řídit všichni členové, neboť tyto zásady jsou zakotveny ve Stanovách Cechu KPT ČR. V roce 2011 byla ustanovena tzv. „Řemeslná rada Cechu KPT“. Tato rada je složena ze zástupců privilegovaných členů Cechu KPT a z členů Cechu KPT. Rada má za úkol sbírat poznatky a problémy, týkající se realizací střech a získané poznatky jednou ročně prezentuje na fóru. Na toto fórum má přístup celá odborná a řemeslná veřejnost v oboru střech. Závěry a poznatky z tohoto fóra jsou technicky zpracovány a slouží jako podněty pro výrobce a pro celou odbornou a řemeslnou veřejnost v oboru střech. Cech KPT ČR je členem Hospodářské komory ČR a mezinárodní federace pokrývačů IFD.

 

Zdroj: Komora.cz, P.Soukupová, 10.7.2015