04.11.2014

Situace na trhu práce je taková, jaká je. Neutěšená. Jedním z nástrojů, jak pomoci nezaměstnaným, ale také zaměstnavatelům, má být jednodušší, dostupnější a také státem certifikované získání nové kvalifikace.

Hosté pondělní Dobré rady pomáhají nezaměstnaným, také těm, kdo chtějí profesi změnit i těm, kdo určité pracovníky hledají.Získat obecně uznávaný certifikát o praxi či nabytí dovedností a vědomostí v určitém oboru, a mít potom tedy větší šance na trhu práce. Rychle a účinně se přeškolit na profesi aktuálně žádanou na trhu práce.  A z pozice zaměstnavatele mít zase naopak možnost zaměstance oficiálně akreditovat - certifikovat a získat rychle, účinně a za podpory státu požadované zaměstnance. Asi to má zhruba za cíl projekt Národní soustava kvalifikací (NSK).Stát a zainteresované subjekty popisují NSK v praxi coby veřejně přístupný registr profesních kvalifikací uznávaných na pracovním trhu v ČR (včetně jejich detailního popisu), který otevírá občanům i zaměstnavatelům novou cestu ke kvalifikované práci.Umožňuje občanům získat potřebnou kvalifikaci, aniž by nutně museli chodit znovu do školy. Nová kvalifikace pak zvyšuje jejich šance uplatnit se na trhu práce.

Zaměstnavatelům nabízí příležitost získat pracovníky s přesně takovou kvalifikací, jakou ve své firmě potřebují.Bližší informace, ale rovněž praktickou představu konkrétních kvalifikací můžete získat samozřejmě také v našem vysílání v pondělí 3. prosince. Hosty Dobré rady po desáté dopoledne budou Jiří Pospíšil ze Svazu průmyslu a dopravy a Jiří Luňáček z Úřadu práce. Nabídnou srozumitelný a praktický obrázek, jak konkrétně múže projekt pomoci a jaké už nese ovoce v našem regionu. 

Audiozáznam relace:

Zdroj: ČRo-olomouc.cz