15.01.2015

V moderním prostoru Gong v Dolních Vítkovicích proběhla začátkem prosince poslední regionální konference Národní soustavy kvalifikací, kde se sešli zaměstnavatelé a zástupci významných firem převážně z Moravskoslezského kraje (MSK).

Setkání se za konsorcium účastnila Romana Nováčková z Hospodářské komory ČR, Petr Holica, regionální zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR pro MSK, a za společnost Trexima, spol. s r. o., pozvání přijal výkonný ředitel Ing. Jaromír Janoš, který ve svém příspěvku bilancoval dosavadní výstupy NSK.

V současnosti má Osvědčení o profesní kvalifi kaci již více než 106 tisíc občanů, což pro srovnání odpovídá úbytku počtu devatenáctiletých absolventů vstupujících na trh práce. Bohužel tento propad je nezvratný a ve svém důsledku bude znamenat za 10 let chybějících 400 tisíc lidí na trhu práce. „Rychlost technologického vývoje nutí firmy ke zcela novému způsobu získávání a vzdělávání pracovníků. Do roku 2025 přijde trh práce o 30 % profesí, které bude třeba nahradit zcela jinými. Je tedy zřejmé, že počáteční vzdělávání je třeba stále těsněji provazovat se všemi dostupnými nástroji a cestami,“ uvedl Ing. Janoš. Na téma Budoucnost NSK vystoupil Mgr. Richard Veleta, Ph. D., z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Konkrétní zkušenosti s NSK z firemní praxe přítomným představil Ing. Vlastimil Grygar, zástupce ředitele společnosti Vítkovice, a. s., a přínosy NSK pro spolupráci firem a Úřadu práce shrnula Mgr. Marcela Bučková, referentka zaměstnanosti IV, krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě. Konference se také zúčastnili zástupci Národního ústavu pro vzdělávání.

I tentokrát zástupci zúčastněných společností popsali konkrétní způsoby využití NSK ve své praxi:

Ing. Jan Kornas, odborný konzultant Coup Ostrava, s. r. o.

Coup Ostrava, s. r. o., používá NSK v současné době pro svá výběrová řízení a inzerci pracovních míst. Díky serveru Vzdělávání a práce jsme schopni jasně specifi kovat požadavky na námi poptávané pracovní pozice jak z pohledu NSK, tak i z pohledu klasického vzdělávacího systému. Určitě plánujeme aktivní využívání serveru VaP při hledání dalších vhodně kvalifi kovaných pracovníků jako doposud.

Bc. Petra Pavelková, obchodní ředitelka Advey services, s. r. o.

Společnost Advey services, s. r. o., je hlasitým propagátorem a šiřitelem myšlenky NSK. Téměř každý z nás v profesním životě alespoň jednou či dvakrát změní své profesní zaměření, svou odbornost.

NSK přitom nabízí možnost dosáhnout formálního vzdělání a uznání i v jiném profesním oboru, než který jsme studovali.

Zdroj: komora.cz, A.Mastantuono