21.09.2013

Ať jsme jednotlivci nebo zastupujeme firmy, nabízíme všichni totéž. Firmy, organizace a instituce poskytují unikátní produkt, výhodné cenové podmínky a individuální přístup.

Zaměstnanci znalost jazyků, vysokoškolské vzdělání (opomeneme-li technické obory, kterých je kritický nedostatek) a samozřejmě praxi: tedy zkušenost s postupy, které se uplatňovaly v minulosti a které možná budou relevantní budoucím pracovním úkolům. Nechci říci, že praxe není důležitá, jistě ano, ale budoucí úspěch je dán něčím jiným.

            Musíme dokázat, že jsme pro své zaměstnavatele opravdovým přínosem a disponujeme optimální kombinací znalostí a dovedností. Jak to prokážeme? Především profesní kvalifikací - tedy odbornými certifikáty a diplomy, ne tradičním vysokoškolským tituly.

            Profesní kvaliikace jsou dlouhodobé ucelené studijní programy skládající se z několika modulů a sérií zkoušek. Po jejich úspěšném složení a splnění dalších podmínek získává absolvent mezinárodně uznávaný profesní titul.

            Někdo by mohl namítnout, že profesní kvaliikace se také opírají o teoretické poznatky a osvědčené praktické zkušenosti. Proč by nám tedy kvaliikace měla nabízet větší konkurenční výhodu, než klasické univerzitní vzdělání a dosavadní praxe? Důvodů je hned několik.

  • Kvaliikace je zaměřená na obor, ve kterém chceme působit. Jde tedy více do hloubky než VŠ programy.
  • Kvaliikace jsou postavené na aplikaci znalosti. Naučí nás vybrat optimální postup, ten přizpůsobit dané situaci a použít.
  • Kvaliikace vychází z mezinárodních postupů a standardů a umožňují aplikovat znalosti bez ohledu na hranice státu.

            A co se praxe týká: Sylaby kvalifikací jsou pravidelně přehodnocovány a měněny tak, aby odpovídaly novým poznatkům. Instituty si zakládají na tom, aby znalosti byly aktuální. S tím souvisí i podmínka kontinuálního profesního rozvoje. Držitel titulu musí institutu prokázat, že každý rok získal nové relevantní znalosti z oboru.

            V dnešní globalizované době, kdy u nás působí řada mezinárodních společností, do země přicházejí schopní lidé z celého světa, kdy je obrovský tlak na kvalitu a zároveň cenu, je kvaliikace řešením pro jednotlivce i společnosti.

            Uveďme několik případů z praxe:

  • Řídíte mezinárodní společnost a vlastník vyžaduje jednotný způsob řízení a soulad s mezinárodními standardy.
  • Tržby v důsledku nižší poptávky klesají a náklady jsou stále stejné?

Jsou dvě cesty a nejlepší je využít výhod obou z nich. Snížit náklady a zvýšit tržby. Prvního cíle vám pomohou dosáhnout kvalifikovaní experti, kteří jsou schopni optimalizovat procesy, vykonávat úkoly efektivně, nalézt úspory. Pro dosažení druhého cíle se hodí multifunkčně zaměření lidé, kteří rychle a s co nejmenšími náklady reagují na požadavky trhu.

  • Účastníte se výběrového řízení a je třeba prokázat kvalifikaci pracovní skupiny.
  • Společnost tvoří její zaměstnanci. Kvalitní uchazeči o práci dají vždy přednost zaměstnavateli, který podpoří jejich profesní rozvoj.

            Všechny výše uvedené příklady mají společného jmenovatele: profesní kvalifikaci. Její získání je z povahy věci dlouhodobé. Proto zvažte, která je pro vaši kariéru užitečná a pusťte se do ni co nejdříve.

___________________________________________________________

zdroj: Moderní řízení , Kateřina Kotoušová