05.11.2015

Pětapadesátiletý pan Antonín pracuje jako pedagog odborného výcviku oboru vzdělání zemědělec-farmář. V oboru má dlouholeté zkušenosti. Když prvně slyšel o nabídce kurzu Bourání masa, zaujal ho z více důvodů. Za prvé proto, že domácí zabijačky jsou vždycky na něm, a tak chtěl získat širší vědomosti a dovednosti. Za druhé ale především proto, že si chtěl rozšířit svou kvalifikaci a uplatnění v práci.

Antonín samozřejmě chvíli přemýšlel, zda má pro něj takové rozšiřování kvalifikace smysl. Co ho finálně přesvědčilo, byl pohovor, kde byl seznámen se vzdělávacím programem, jeho časovým rozsahem i s konečným výstupem. Zjistil, že kromě možnosti získat po úspěšném absolvování a složení závěrečné zkoušky certifikát, škola, jako autorizovaná osoba, nabízí úspěšným absolventům složení profesní kvalifikace. To zahnalo všechny Antonínovy pochyby a podal závaznou přihlášku. 
S lektorem vstupního diagnostického modulu prošli portfolio kompetencí, ve kterém byly uvedeny kompetence, které má účastník mít, pokud chce úspěšně složit profesní zkoušku. Po vyhodnocení portfolia kompetencí bylo Antonínovi doporučeno, které moduly by měl absolvovat. Byly to především oblasti jako popsání průběhu procesů zrání masa, skladování a konzervace čerstvého masa a obsluha strojního i technologického vybavení bourání masa. S navrženým programem byl Antonín spokojený, nakonec poctivě odchodil nejen všechny zadané hodiny, ale i některé úplně navíc.
Hned ze začátku si lektoři všimli, že s vepřovým masem Antonín zacházet umí, soustředili tedy konkrétně jeho výuku především na dělení, vykosťování a třídění hovězího a telecího masa. Instruktáž, kde byla vysvětlena a předvedena konkrétní činnost, Antonínovi vyhovovala. Po názorné ukázce si všechno zkusil osobně a když něco nevěděl, okamžitě to zkonzultoval s vyučujícími kurzu. Zalíbil se mu jejich profesionální přístup, přátelská atmosféra i osobní přístup k jednotlivým účastníkům.
Zpětně Antonín vychválil zejména to, že praktická výuka probíhala na skutečném pracovišti, v bourárně masa v prodejně Globusu. Na pracovišti, které splňuje přísné hygienické a bezpečnostní normy a je velmi dobře vybaveno nástroji a zařízeními. Masa bylo dostatečné množství a každý si vše nejméně jednou vyzkoušel. A tím, že kurz probíhal podstatnou část v měsíci červenci, v době hlavních prázdnin, nebylo nutné řešit uvolňování z práce.
Na závěrečnou zkoušku byli všichni účastnici připraveni. Zkouška byla pojímána jako příprava na zkoušku z profesní kvalifikace dle kvalifikačního a hodnotícího standardu Bourání masa. Účastníci složili zkoušku a získali certifikát o absolvování vzdělávacího programu Bourání masa. Pak absolventi kurzu využili nabídky a vyplnili přihlášku k profesní kvalifikaci. A nakonec už jen prokázali své znalosti a dovednosti získané z pracovních pozic a ze vzdělávacího programu. Všichni splnili požadavky a získali tak vytoužené Osvědčení o profesní kvalifikaci Bourání masa. A co se týče Antonína, posunul se zase o kus dále a získal nové zkušenosti. No a do budoucna se řezničině chce věnovat nejspíš i jako povolání.

Zdroj: UNIV3

Lákají vás řeznické profese ?