Qualification Standard

Autorizující orgán: Ministry of the Environment
Skupina oborů: Ecology and Environmental Protection
Povolání: Environmental education officer
Platnost standardu: From 7/10/2020
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Knowledge and comprehension of the environment and ecology issues and of the system of Environmental Education and Awareness (EEA) in the Czech Republic

5

Preparation and management of environmental programs

6

Planning personal professional development

4

Securing financing and marketing of environmental programs

5

Respecting the principles of the occupational health & safety and accident prevention in the implementation of environmental programs

4

Na tvorbě standardu se podíleli

The qualification standard was prepared by the Sector Council for Forestry & Water Management and Environment. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Agrarian Chamber of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Správa Krkonošského národního parku

Tereza, vzdělávací centrum, z. ú.

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace