Qualification Standard

Autorizující orgán: Ministry of Industry and Trade
Skupina oborů: Construction, Geodesy and Carthography
Platnost standardu: From 14/10/2015
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Knowledge and comprehension of the construction project documentation and reading detailed drawings of clay buildings

3

Decorating the clay plaster with sgraffito

3

Decorating the clay plaster with inlays

3

Decorating the clay plaster with prints and indentations

3

Decorating the clay plaster with modelling

3

Construction of the mason´s scaffolding, ability to work on scaffolding

3

Calculation of material consumption

3

Knowledge and comprehension of the principles of the occupational health and safety, occupational hygiene and fire prevention during construction activities

3

Knowledge and comprehension of recycling clay and other building materials and waste management

3

Knowledge and comprehension of clay building structures

3

Knowledge and comprehension of materials for clay plasters

3

Knowledge and comprehension of the technology used for making clay plasters

3

Knowledge and comprehension of the techniques of decorating clay plasters

3

Knowledge and comprehension of materials for decorating clay plasters

3

Na tvorbě standardu se podíleli

The qualification standard was prepared by the Sector Council for handicrafts, the crafts section. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Confederation of Industry of the Czech Republic (the Agrarian Chamber of the Czech Republic).

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Sdružení stavebnictví

Ceramics consulting services

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Cech obkladačů České republiky, o. s.

Sdružení hliněného stavitelství, o. s.