Qualification Standard

Autorizující orgán: Ministry of Industry and Trade
Skupina oborů: Art and Applied Art
Povolání: Artisan Woodcarver
Platnost standardu: From 19/6/2020
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Preparation and realization of artisan craft projects, study of sources and realization of an artistic design of a woodcarver's product

3

Choice of material, technological and work procedures for making an artisan craft woodcarver's product

3

Preparation and adjustment of materials for woodcarving

3

Woodcarving of artisan craft products

3

Repairs and reconstruction of artisan craft woodcarving products

3

Operating woodcarving machinery and machine equipment

3

Surface finishing of artisan craft woodcarving projects

3

Na tvorbě standardu se podíleli

The qualification standard was prepared by the Sector Council for handicrafts (artisanal). It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Confederation of Industry of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Mendelova univerzita v Brně, Ústav nábytku, designu a bydlení

Ing. Jaromír Kaláb, OSVČ / soudní znalec

Balajka Adam, OSVČ / řezbář, restaurátor, umělecký truhlář

Vít Vavřiník, OSVČ / restaurátor